Przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna

 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Muzeum tel. 77 453 66 77, e-mail: ido@muzeum.opole.pl
 3. Podstawą upoważniającą nas do przetwarzania większości Pani/Pana danych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.
 4. Pani/Pana dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, wypełnienia warunków umów, zawartych pomiędzy Muzeum Śląska Opolskiego a kontrahentami, oraz w celach określonych w udzielonych zgodach.
 5. Przetwarzamy tylko te Pani/Pana dane osobowe, które są niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia administratora danych oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej.
 7. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody oraz dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.
 10. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, Pani/Pan ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 12. W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane, ale mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.