Rembrandt 2019

Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego
Monika Ożóg

zaprasza na wystawę

Rembrandt 350

W tym roku obchodzimy 350 rocznicę śmierci jednego z największych geniuszy sztuki – Rembrandta. Wychodząc poza ramy tradycyjnych wystaw związanych z lokalnym środowiskiem artystycznym, Muzeum Śląska Opolskiego chce udostępniać sztukę wysoką mieszkańcom województwa i kraju.

Stąd pomysł na wystawę grafik holenderskiego mistrza pt. Rembrandt 350, które zagoszczą w Opolu od 3 września do 15 października 2019 r.

Oryginalne dzieła holenderskiego artysty, których wartość rynkowa wynosi ok. 2 mln złotych, będą dostępne do podziwiania po raz pierwszy w regionie.

Chcemy ukazać twórczości graficzną Rembrandta – jej wyjątkowość i niepowtarzalność, najwyższej klasy talent i zmysł artystyczny Twórcy – ale i wypełnić lukę w ofercie kulturalnej i turystycznej regionu. Wystawa wpłynie na wzrost świadomości mieszkańców, pokaże możliwości czynnego uczestnictwa w kulturze o randze światowej. Społeczność zyska obycie z bezcennym dziedzictwem sztuki oraz zyska wiedzę o zróżnicowaniu dokonań i technik artystycznych. Zachęcamy widzów chętnych do ujrzenia tych unikatowych rycin na własne oczy.