Projekty realizowane przez Muzeum

nnn

„Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów
Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego
celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności
opolskiej oferty kulturalnej”

 

 

 

 


 Konserwacja Planów Opola

 

 

 

 


 

Zakup kolekcji kart pocztowych z lat 1897-1945

 

Kolekcja kart pocztowych

 


 

Modernizacja Pracowni Konserwacji Zabytków w Muzeum Śląska Opolskiego

 

pracownia

 


 

Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim

 

bioroznorodnosc

 


 

Edukacja kulturowa Opolszczyzny – Eduko 2016-2018

 

eduko-01


 

Konserwacja sztandarów z kolekcji Muzeum Śląska Opolskiego

 

sztandary


 

Opieka nad Domem Polskim w Górze św. Anny – Miejscem Pamięci Narodowej i Pomnikiem Historii

 

Dom Polski