Projektanci – na Śląsku Opolskim/ze Śląska Opolskiego

   wystawa stała

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Mały Rynek 7

Do końca października 2020 r. wystawę można zwiedzać bezpłatnie w godzinach otwarcia Muzeum.


E. Trzewik-Drost, serwis „Luna”, porcelana, ZP Bogucice 

Ze Śląskiem Opolskim związani są uznani projektanci przemysłowi, absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu: Lucyna Kokoszka-Kowalska i Kazimierz Kowalski  oraz Eryka Trzewik-Drost i Jan Sylwester Drost. Pierwsi, urodzeni w innych regionach, przybyli na Śląsk Opolski, gdzie całe życie pracowali w zakładach Porcelitu Stołowego w Tułowicach, drudzy – pochodzą z naszego regionu i do dziś tu mieszkają, ale pracę zawodową podjęli w pobliskim Zagłębiu, w Hucie Szkła Gospodarczego Ząbkowice.

Od 11 października 2020 r. w ciągu ekspozycji, gdzie dotychczas prezentowaliśmy historię ceramiki górnośląskiej ze szczególnym uwzględnieniem ośrodka w Tułowicach, udostępniamy salę zatytułowaną Projektanci – na Śląsku Opolskim/ ze Śląska Opolskiego.

Chcielibyśmy zwrócić nią uwagę na często bezimiennych dotąd projektantów przemysłowych związanych z naszym regionem,  na rolę wrocławskiej PWSSP w kształceniu artystów czynnych w zakładach Górnego Śląska i Zagłębia oraz na wysoki poziom polskiego powojennego wzornictwa przemysłowego.

 


J. S. Drost, zestaw „Diatret”, szkło prasowane, HSG Ząbkowice 

Część dotycząca ZPS „Tułowice” oraz związanych z nimi Lucyny i Kazimierza Kowalskich (m.in. słynne serwisy Ewa  i Opole oraz patery Telewizor) zestawiona została z obiektów pochodzących z dawnej wzorcowni zakładu, będących obecnie własnością Tułowickiego Ośrodka Kultury w Tułowicach.

W część prezentującej dorobek Eryki i Jana Drostów znalazła się kolekcja zakupiona we wrześniu 2020 r. do zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego. Obejmuje ona 25 pozycji spisu – pojedyncze obiekty lub zestawy projektowane przez Jana Sylwestra Drosta i 31 pozycji dokumentujących twórczość Eryki Trzewik-Drost – łącznie 121 jednostkowych egzemplarzy. Są to: projekty naczyń (m.in. serwis Luna, serwis Jaś) i rzeźby kameralnej (m.in. figurka Taniec ludowy) przygotowane dla Zakładów Porcelany w Bogucicach, projekty naczyń (zestawy Cora, Conti, Asteroid, Radiant, Diatret)  i rzeźby kameralnej przygotowane dla Huty Szkła Gospodarczego „Ząbkowice” w Dąbrowie Górniczej, projekty szkieł dekoracyjnych dla Huty Szkła „Staszic” oraz dzieła unikatowe.

Zakup kolekcji do zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego możliwy dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych:

  • dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, program Narodowa kolekcja sztuki współczesnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • zadanie finansowane z budżetu Województwa Opolskiego