Opolskie wieczory, Marek Szymański i Edward Spyrka (15.03.2017 r.)