„Opolski Rocznik Muzealny”, t. XIX

pod red. Urszuli Zajączkowskiej, Opole 2012:

Artykuły

 • Piotr Zabłocki, Michał Wolny, Materiały do poznania niektórych chronionych, rzadkich i interesujących gatunków ważek (Insecta: Odonata) Śląska
 • Michał Wolny, Piotr Zabłocki, Nowe dane o występowaniu chrząszczy z rodziny pływakowatych (Coleoptera, Dytiscidae) na Wzgórzach Trzebnickich
 • Zygmunt Wielowiejski, Początki fotografii na Opolszczyźnie. Przybycie pierwszych dagerotypistów do Opola i innych miast górnośląskich w latach 40. i 50. XIX wieku
 • Grzegorz Bryda, Historia śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych w czasie II wojny światowej przez hitlerowców w obozie pracy przymusowej dla Żydów na Górze św. Anny

Z naszych zbiorów

 • Michał Wolny, Piotr Zabłocki, Chrząszcze z rodziny pływakowatych (Coleoptera, Dytiscidae) w kolekcji Muzeum Śląska Opolskiego – zbiór z Opolszczyzny z 2011 roku
 • Joanna Filipczyk, Przedwojenne dokumenty Jana Cybisa w zbiorach Muzeum Śląska Opolskiego


Komunikaty:

 • Jolanta Mroczek, Kalendarium wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w latach 2009–2011
 • Jolanta Mroczek, Kalendarium wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – Oddział Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w latach 2009–2011
 • Ewa Matuszczyk – Rychlik, Digitalizacja i internetowa prezentacja archiwalnych zbiorów dotyczących zabytków archeologicznych
 • Piotr Grzelak, „Zanim odejdziesz”
 • Witold Garbal, „W 90. rocznicę plebiscytu na Górnym Śląsku”
 • Witold Garbal, „W jedności siła. Historia i tradycje bractw strzeleckich z terenów województw śląskiego i opolskiego”
 • Bogna Szafraniec, Wielki Test z Historii: powstania śląskie i plebiscyt
 • Witold Iwaszkiewicz, Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum Czynu Powstańczego
 • Witold Iwaszkiewicz, „Obóz Judenlager w Sławięcicach” w Muzeum Czynu Powstańczego
 • Witold Iwaszkiewicz, Zmodernizowana wystawa stała w Muzeum Czynu Powstańczego na 90-lecie III powstania śląskiego
 • Beata Wewiórka, Stan zachowania rzeźby Matki Boskiej Bolesnej, XIV wiek, warsztat śląski, z kolekcji Muzeum Śląska Opolskiego
 • Piotr Zabłocki, Michał Wolny, Sprawozdanie z obrączkowania ptaków w latach 2009–2011
 • Joanna Filipczyk, „Laureaci Nagrody im. Cybisa”, „W kręgu Cybisa” i „Sztuka polska XX wieku” – trzy cykle wystaw czasowych w Galerii Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
 • Joanna Filipczyk, Obchody 100-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków z udziałem Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
 • Romuald Jeziorowski, „Wiara, nadzieja, miłość…” w Muzeum Śląska Opolskiego
 • Izabela Jasińska, „Cel podróży: Śląsk”
 • Izabela Jasińska, „Drukarskie techniki zdobienia papierów i tkanin” w Muzeum Śląska Opolskiego
 • Izabela Jasińska, „Dzieje i blask bursztynu”
 • Izabela Jasińska, „Gwizdki z kolekcji Andrzeja Nowaka”
 • Izabela Jasińska, „Świat toruńskiego piernika” w Muzeum Śląska Opolskiego
 • Dobromir Kożuch, „Ikona. Słowo – droga – modlitwa”
 • Dobromir Kożuch, Sławoj Dubiel i Roman Hlawacz, czyli Śląsk Opolski w obiektywach opolskich artystów fotografików
 • Dobromir Kożuch, „Zwierzę polityczne”<
 • Bernadeta Warchał, „Chińska Terakotowa Armia cesarza Qin”

Publikację nabyć można w kasie w gmachu głównym MŚO (wejście od ul. Muzealnej) w cenie 1 zł.