?Opolski Rocznik Muzealny?, t. XIX

pod red. Urszuli Zajączkowskiej, Opole 2012:

Artykuły

 • Piotr Zabłocki, Michał Wolny, Materiały do poznania niektórych chronionych, rzadkich i interesujących gatunków ważek (Insecta: Odonata) Śląska
 • Michał Wolny, Piotr Zabłocki, Nowe dane o występowaniu chrząszczy z rodziny pływakowatych (Coleoptera, Dytiscidae) na Wzgórzach Trzebnickich
 • Zygmunt Wielowiejski, Początki fotografii na Opolszczyźnie. Przybycie pierwszych dagerotypistów do Opola i innych miast górnośląskich w latach 40. i 50. XIX wieku
 • Grzegorz Bryda, Historia śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych w czasie II wojny światowej przez hitlerowców w obozie pracy przymusowej dla Żydów na Górze św. Anny

Z naszych zbiorów

 • Michał Wolny, Piotr Zabłocki, Chrząszcze z rodziny pływakowatych (Coleoptera, Dytiscidae) w kolekcji Muzeum Śląska Opolskiego ? zbiór z Opolszczyzny z 2011 roku
 • Joanna Filipczyk, Przedwojenne dokumenty Jana Cybisa w zbiorach Muzeum Śląska Opolskiego


Komunikaty:

 • Jolanta Mroczek, Kalendarium wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w latach 2009?2011
 • Jolanta Mroczek, Kalendarium wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny ? Oddział Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w latach 2009?2011
 • Ewa Matuszczyk – Rychlik, Digitalizacja i internetowa prezentacja archiwalnych zbiorów dotyczących zabytków archeologicznych
 • Piotr Grzelak, ?Zanim odejdziesz?
 • Witold Garbal, ?W 90. rocznicę plebiscytu na Górnym Śląsku?
 • Witold Garbal, ?W jedności siła. Historia i tradycje bractw strzeleckich z terenów województw śląskiego i opolskiego?
 • Bogna Szafraniec, Wielki Test z Historii: powstania śląskie i plebiscyt
 • Witold Iwaszkiewicz, Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum Czynu Powstańczego
 • Witold Iwaszkiewicz, ?Obóz Judenlager w Sławięcicach? w Muzeum Czynu Powstańczego
 • Witold Iwaszkiewicz, Zmodernizowana wystawa stała w Muzeum Czynu Powstańczego na 90-lecie III powstania śląskiego
 • Beata Wewiórka, Stan zachowania rzeźby Matki Boskiej Bolesnej, XIV wiek, warsztat śląski, z kolekcji Muzeum Śląska Opolskiego
 • Piotr Zabłocki, Michał Wolny, Sprawozdanie z obrączkowania ptaków w latach 2009?2011
 • Joanna Filipczyk, ?Laureaci Nagrody im. Cybisa?, ?W kręgu Cybisa? i ?Sztuka polska XX wieku? ? trzy cykle wystaw czasowych w Galerii Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
 • Joanna Filipczyk, Obchody 100-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków z udziałem Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
 • Romuald Jeziorowski, ?Wiara, nadzieja, miłość…? w Muzeum Śląska Opolskiego
 • Izabela Jasińska, ?Cel podróży: Śląsk?
 • Izabela Jasińska, ?Drukarskie techniki zdobienia papierów i tkanin? w Muzeum Śląska Opolskiego
 • Izabela Jasińska, ?Dzieje i blask bursztynu?
 • Izabela Jasińska, ?Gwizdki z kolekcji Andrzeja Nowaka?
 • Izabela Jasińska, ?Świat toruńskiego piernika? w Muzeum Śląska Opolskiego
 • Dobromir Kożuch, ?Ikona. Słowo ? droga ? modlitwa?
 • Dobromir Kożuch, Sławoj Dubiel i Roman Hlawacz, czyli Śląsk Opolski w obiektywach opolskich artystów fotografików
 • Dobromir Kożuch, ?Zwierzę polityczne?<
 • Bernadeta Warchał, ?Chińska Terakotowa Armia cesarza Qin?

Publikację nabyć można w kasie w gmachu głównym MŚO (wejście od ul. Muzealnej) w cenie 1 zł.