Opolski Kapciuszek – stopa pierwszej Opolanki

.

Spośród licznych zabytków zbioru etnograficznego (ponad 5,5 tys.) jeden jest prawdziwie osobliwy. Pomiędzy strojami, malowanymi szafami, skrzyniami wianymi, ale też narzędziami gospodarskimi przechowywana jest…. bryła piaskowca. Nieduża w rozmiarach, bo licząca 21 cm długości i 8,5 cm szerokości, w kształcie przypominającą stopę jakiejś drobnej osoby, może nawet  kobiety. Kamień, niestety pęknięty, trafił jako dar do zbiorów Muzeum Śląska O z Wierzbia pod Olesnem w 1961 r. Według podania ludowego miał być odciskiem stopy „pierwszej Opolanki”. Znane są liczne przykłady odcisków stóp w kamieniach – przeważnie głazach narzutowych, dla przykładu wymieńmy tylko ślady stóp  Maryi w Licheniu, czy św. Jadwigi w Krzyżownikach. Są one wklęsłe lub wyróżniają się na podłożu kolorem. W przypadku „Opolanki” mamy wypukły model odcisku.  Kim owa przedstawicielka płci pięknej była, na czym jej  „prymat” miałby polegać nie wiadomo. Czy była pierwszą Opolanką, gdyż Opolan przed nią nie było, czy też była pierwszą wśród Opolan, jest zagadką. Niestety nie zarejestrowano opowieści o „Pierwszej Opolance”, a tym bardziej o przygodzie, która miałaby  ją spotkać, w efekcie której zachował się odcisk-model jej stopy.  Może Państwo słyszeliście albo spotkaliście się z taką legendą i moglibyście się nią z nami podzielić?

Opr. Piotr. Grzelak