Opieka nad Domem Polskim w Górze św. Anny – Miejscem Pamięci Narodowej i Pomnikiem Historii

MKiDN-01_cmykMuzeum Śląska Opolskiego realizuje w latach 2016-2017 zadanie interdyscyplinarne pod nazwą ?Opieka nad Domem Polskim w Górze św. Anny – Miejscem Pamięci Narodowej i Pomnikiem Historii? dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu ?Dziedzictwo Kulturowe?, priorytet ?Miejsca Pamięci Narodowej?. Jego celem jest  kompleksowe zbadanie i upamiętnienie Domu Polskiego w Górze św. Anny oraz zlokalizowanego w jego pobliżu w latach II wojny światowej niemieckiego obozu pracy. W skład zadania wejdą działania badawcze (badania archiwalne dotyczące byłego obozu oraz poszukiwania archeologiczne w terenie), inwestycyjne (upamiętnienia w formie tablic informacyjnych i pamiątkowych, remont przystosowanie i wyposażenie pomieszczenia do opracowywania i przechowywania znalezisk), wystawiennicze (organizacja wystawy czasowej), wydawnicze (opracowanie wyników badań w formie książkowej oraz wydawnictwa towarzyszącego wystawie) i promocyjne (organizacja konferencji naukowej przedstawiającej wyniki badań).

Całkowity koszt zadania wynosi  215 000,- zł w tym dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 120 025,- zł, a dotacja Organizatora, tj. Województwa Opolskiego  94 975,- zł.

8 - Dom Polski w Górze św Anny (autor zdjecia A Gadziński)