Odsłonięcie tablic Muzeum Czynu Powstańczego 18.10.2016 r. fot. MŚO