Obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Opolu (21.03.2017 r.)