O czym skrzypi stara szafa? – weekendowe warsztaty plastyczne