MUZEUM CZASOWO ZAMKNIĘTE

I mięczak może mieć powód do dumy…

wystawa czasowa

ze zbiorów
Muzeum Śląska Opolskiego

 

Już w zamierzchłych czasach mięczaki odgrywały istotną rolę w życiu człowieka. Nie tylko stanowiły cenne źródło jego pożywienia, ale także dzięki swoim niezwykłym ?budowlom?, jakimi są muszle, stały się ważnym czynnikiem w rozwoju ludzkości. Muszle i ich fragmenty służyły jako surowiec do wyrobu broni, narzędzi codziennego użytku i instrumentów muzycznych. Stanowiły ozdobę strojów obrzędowych i pomieszczeń mieszkalnych. Stały się wreszcie chroniącymi przed wszelkim złem amuletami oraz przedmiotami kultu religijnego, a nawet uzyskały status środka płatniczego. Ich niepowtarzalne piękno, wyrażające się barwą, formą i teksturą, od wieków inspirowało rzemieślników i całą rzeszę artystów, poczynając od malarzy, a na architektach kończąc. Urzekający wygląd muszli od dawna też wzbudzał chęć ich posiadania i gromadzenia w prywatnych oraz muzealnych kolekcjach. Mięczaki odbiły swe piętno w przemyśle spożywczym, farbiarskim, tekstylnym, jubilerskim, pamiątkarskim, a współcześnie nawet farmaceutycznym. Na wystawie zostaną zaprezentowane najpiękniejsze muszle mięczaków z kolekcji własnej muzeum, autorami scenariusza i aranżacji plastycznej są Michał Wolny i Piotr Zabłocki.

Wystawa została nominowana w XXXIII konkursie o nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2012.

Wystawa była prezentowana:

  • w Muzeum Czynu Powstańczego  w okresie 12 stycznia – 31 grudnia 2012r.
  • w Muzeum Śląska Opolskiego w okresie 7 luty – 30 września 2013r.
  • w Muzeum m. Jana Dzierżona w Kluczborku w okresie 9 października 2013 r. ? 12 stycznia 2014 r.
  • w Muzeum w Praszce w okresie 15 stycznia ? 15 kwietnia 2014 r.

plakat I mięczak może miec powód do dumy katalog I mięczak może mieć powód do dumy okładka


Designed and supported by
ARS Group
loading