Dodatkowe obostrzenia do
REGULAMIN ZWIEDZANIA
MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO W OPOLU

w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 792).

1. Regulamin zwiedzania Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu wprowadzony zarządzeniem nr 23/2019 z 22 sierpnia 2019 r. pozostaje do dalszego respektowania w obiektach wystawienniczych Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu (zwanego dalej również jako Muzeum).

2. W związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza się w Muzeum na czas trwania stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowe obostrzenia dla zwiedzających w celu zapewnienia właściwych warunków reżimu sanitarnego:

1) prosimy, aby osoby, których stan zdrowia mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających oraz pracowników Muzeum nie korzystały w tym czasie z oferty Muzeum bezpośrednio w obiektach wystawienniczych,

2) w celu zapewnienia właściwego bezpieczeństwa zwiedzającym i pracownikom jednocześnie w budynku wystawienniczym może przebywać do 20 zwiedzających (obiekt Mały Rynek 7 i 7 a traktuje się jako jeden), przy czym rekomenduje się, aby dopuszczalna ilość zwiedzających na jednej sali ekspozycyjnej w jednym czasie nie przekraczała 5 osób.

3) obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, z wyjątkiem osób wskazanych w § 18 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 7920), tj. w szczególności dziecka do ukończenia 4. roku życia oraz osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane,

4) konieczność dezynfekcji rąk po wejściu do obiektu płynem dostępnym dla zwiedzających Muzeum (płyny dostępne w okolicach wejścia do obiektu),

5) obowiązek zachowania ok. 2-metrowego dystansu w stosunku do innych osób przebywających w obiektach wystawienniczych Muzeum, w tym zachowywania wyznaczonych odstępów, w szczególności w kasach Muzeum (przy ladzie kasowej może znajdować się tylko jedna osoba, pozostałe powinny oczekiwać z zachowaniem zaznaczonych na powierzchniach płaskich odstępach, a w przypadku braku miejsc w obiekcie czekając na zewnątrz również
z zachowaniem dystansu i kolejności oczekujących),

6) rekomenduje się korzystanie z kart płatniczych w obiektach, w których ten sposób płatności jest możliwy,

7) brak możliwości korzystania z szatni w obiektach Muzeum,

8) brak możliwości korzystania ze sprzętu multimedialnego (dotykowego) dostępnego na wystawach oraz audioprzewodników,

9) obowiązek unikania organizowania zgromadzeń w przestrzeni Muzeum, a także grupowania się zwiedzających bez zachowania zalecanej odległości,

10) zalecenie unikania kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi, tj. poręczami, klamkami itp.,

11) zachowanie ostrożności i higieny w przypadku korzystania z toalet dostępnych dla zwiedzających, w szczególności prawidłowe mycie rąk zgodnie z dostępnymi wytycznymi,

12) korzystanie z wind dostępnych w Muzeum jedynie przez osoby niepełnosprawne lub starsze, które ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać z klatek schodowych.

13) obowiązek stosowania się do bezpośrednich zaleceń ochrony i pracowników obsługi ekspozycji wystaw,

14) wprowadza się nowe godziny otwarcia Muzeum, w tym uwzględniające przerwę techniczną w godzinach od 12.00 do 13.00, związaną m.in. z dezynfekcją powierzchni dotykowych w obiektach Muzeum:

Główny budynek wystawienniczy (ul. Mały Rynek 7 i 7a):

poniedziałki – Muzeum nieczynne, z wyjątkiem 18 maja 2020 r. – w tym dniu Muzeum dostępne dla zwiedzających będzie w godz. od 09:30 do 12:00 oraz od 13:00 do 17:00;

wtorki–niedziele: Muzeum dostępne dla zwiedzających w godz. od 09:30 do 12:00 oraz od 13:00 do 17:00.

Kamienica Czynszowa (ul. św. Wojciecha 9 w Opolu) oraz Galeria Muzeum Śląska Opolskiego (ul. Ozimska 10 w Opolu) pozostają zamknięte dla zwiedzających do odwołania.

Muzeum Czynu Powstańczego, Góra św. Anny, ul. Leśnicka 28:

poniedziałki – Muzeum nieczynne, z wyjątkiem 18 maja 2020 r. – w tym dniu Muzeum dostępne dla zwiedzających będzie w godz. od 09:00 do 12:00 oraz od 13:00 do 16:00;

wtorki–niedziele: Muzeum dostępne dla zwiedzających w godz. od 09:00 do 12:00 oraz od 13:00 do 16:00.

 

W ostatnią niedzielę miesiąca – wszystkie obiekty Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny pozostają nieczynne dla zwiedzających.

Wejście do budynków wystawienniczych Muzeum oznacza akceptację postanowień niniejszych dodatkowych obostrzeń oraz Regulaminu zwiedzania.

PEŁNA TREŚĆ REGULAMINU ZWIEDZANIA DOSTĘPNA POD ADRESEM:
http://muzeum.opole.pl/regulamin-zwiedzania/


Aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje w załączeniu informacje dotyczące postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia koronawirusa.

 1. Informacja dla osób powracających z północnych Włoch

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

 1. Co musisz wiedzieć o koronawirusie

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

 1. Zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem?

– bezzwłocznie, TELEFONICZNIE powiadom stację sanitarno – epidemiologiczną,

– zgłoś się BEZPOŚEDNIO do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego,

NIE ZGŁASZAJ SIĘ do lekarza rodzinnego,

NIE ZGŁASZAJ SIĘ na Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izbę Przyjęć.

 1. Ważne telefony:
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Telefon alarmowy całodobowy: 604958325

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Brzegu

Telefon alarmowy całodobowy: 793832257

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Głubczycach

Telefon alarmowy całodobowy: 512244008

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kluczborku

Telefon alarmowy całodobowy: 601226721

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu

Telefon alarmowy całodobowy: 606305480

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krapkowicach

Telefon alarmowy całodobowy: 502635535

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Namysłowie

Telefon alarmowy całodobowy: 502540721

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nysie

Telefon alarmowy całodobowy: 602654656

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Oleśnie

Telefon alarmowy całodobowy: 693628983

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu

Telefon alarmowy całodobowy: 512082606

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Prudniku

Telefon alarmowy całodobowy: 502539944

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich

Telefon alarmowy całodobowy: 501723252

 • Telefoniczna informacja Pacjenta (bezpłatna, całodobowa)

800 -190- 590

 1. Wszystkie aktualne informacje dotyczące koronawirusa można śledzić pod linkiem wsseopole.pis.gov.pl
 2. Adresy oddziałów zakaźnych na Opolszczyźnie:
 • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH Szpital Wojewódzki w Opolu, Kośnego 53, 45-372 Opole tel. (77) 44-33-100
 • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa, tel. (77) 40 87 800