Muzeum dla przedszkolaka

 

Tematy lekcji muzealnych dla grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych:

 • O obrazach
  Lekcja teoretyczno-praktyczna prowadzona na ekspozycji „Galeria malarstwa polskiego XIX i XX wieku”. Dzieci oglądają zgromadzone na wystawie obrazy, poznają tematykę przedstawionych prac (pejzaż, portret, martwa natura), zapoznają się z pojęciami związanymi z malarstwem (faktura, sygnatura). W drugiej części zajęć dzieci aktywnie uczestniczą w zabawie związanej z obrazami. Lekcja trwa ok. 45 min. Jednocześnie może w niej wziąć udział maks.30 osób.
 • Co to jest muzeum? (dla dzieci w wieku 4-6 lat)
  Lekcja teoretyczna prowadzona w gmachu głównym Muzeum. Dzieci oglądają wnętrza muzealne wraz z wystawami stałymi. Lekcja trwa ok. 45 min.
 • Tajemnice warsztatu artysty
  Lekcja teoretyczno-plastyczna prowadzona w sali audiowizualnej o technikach malarskich, narzędziach potrzebnych artyście w codziennej pracy, ilustrowana prezentacją audiowizualną i pokazem przyborów i materiałów malarskich. Lekcja dla maks.30 osób, trwa 45 min.
 • Święci w szkle zaklęci (dla dzieci w wieku 5-6)
  Lekcja teoretyczno-warsztatowa prowadzona na ekspozycji „Tradycja i zmiana. Etnografia Opolszczyzny”. Dzieci oglądają zgromadzone na wystawie obrazki malowane na szkle, poznają popularne na Śląsku motywy wykorzystywane w tej technice malarskiej. W drugiej części zajęć dzieci samodzielnie wykonują obrazki na szklanym podobraziu i aktywnie uczestniczą w zabawie związanej z obrazami. Lekcja trwa ok. 45 min. Jednocześnie może w niej wziąć udział maks. 25 osób. Wszelkie materiały i narzędzia zapewnia Muzeum. Opłata: 10 zł od uczestnika.

l