Muzealny wehikuł czasu

Cykl zajęć teoretyczno-warsztatowych

?Muzealny wehikuł czasu?

30 kwietnia ? 28 czerwca 2019 roku

gmach główny Muzeum Śląska Opolskiego
wejście ? Mały Rynek , obok schodów do Kościoła na Górce

Opis zajęć: Zapraszamy na zajęcia, podczas których zaprowadzimy najmłodszych widzów do naszej muzealnej kamienicy czynszowej przy ul. św. Wojciecha 9 i roztoczymy przed nimi wizję świata z dawnych czasów, pełnego bibelotów i arcyciekawych przedmiotów oraz urządzeń. Druga, artystyczna część spotkania odbędzie się w muzealnej pracowni plastycznej. Podczas warsztatów ozdobić można będzie tzw. patatajkę –  zabawkę, którą pamięta niejeden dziadek czy babcia. Drewnianą zabawkę pomalujemy farbami i ozdobimy kolorową włóczką ? będzie to dla każdego uczestnika zajęć wspaniała pamiątka z ?podróży? naszym ?muzealnym wehikułem czasu?.

Opłata: bilet warsztatowy 10 zł od osoby

Terminy do wyboru: od wtorku do czwartku, o godz. 9.00 i 11.00.