Lekcje w kamienicy czynszowej

 

Tematy lekcji muzealnych dostosowane są do odpowiedniej grupy wiekowej:

  • Kamienica czynszowa z przełomu XIX/XX wieku
    (życie opolskich mieszczan na przełomie wieków)

Lekcja prowadzona na wystawie stałej, trwa ok. 45 min. Jednorazowo może w niej uczestniczyć maks. 20 osób.

  • Jak wyglądało dzieciństwo naszych przodków na przełomie XIX i XX wieku?
    (życie dzieci z przełomu wieków – zabawki)

Lekcja prowadzona w sali audiowizualnej z wykorzystaniem wnętrza kamienicy czynszowej, trwa ok. 45 min. Jednorazowo może w niej uczestniczyć maks. 20 osób.

  • Wielokulturowość Śląska Opolskiego
    (życie codzienne mieszkańców Opola na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie wnętrz w kamienicy czynszowej)

Lekcja prowadzona na wystawie stałej, trwa ok. 45 min. Jednorazowo może w niej uczestniczyć maks. 20 osób.