KULTURA W REGIONIE

 

Strony internetowe instytucji kulturalnych w regionie:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
www.teatropole.pl

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera
www.filharmonia.opole.pl

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki
www.teatrlalki.opole.pl

Muzeum Wsi Opolskiej
www.muzeumwsiopolskiej.pl

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu
www.cmjw.pl

Muzeum Diecezjalne w Opolu
www.muzeum.diecezja.opole.pl

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
www.zamek.brzeg.pl

Muzeum w Nysie
www.muzeum.nysa.pl

Oleskie Muzeum Regionalne
www.oleskiemuzeum.pl

Muzeum Gazownictwa w Paczkowie
www.muzeumgazownictwa.pl

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu
www.wbp.opole.pl