Ks.Andrzej Hanich, Martyrologium duchowieństwa Śląska Opolskiego w latach II wojny światowej

Ks. Andrzej Hanich, Martyrologium duchowieństwa Śląska Opolskiego w latach II wojny światowej”, Opole 2009.

Spis treści:

Słowo wstępne abp Alfons Nossol

I Wprowadzenie

II Ofiary wśród duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego działajacego na Ślasku Opolskim:

1. Ofiary reżimu nazistowskiego w latach 1939-1945,

2. Zamordowani przez żołnierzy Armii Czerwonej w pierwszych miesiącach 1945 r.,

3. Ofiay polskich represji powojennych wobec Niemców (1945 r.).

III Ofiary wśród duchowieństwa o śląskoopolskim rodowodzie działającego poza Śląskiem Opolskim:

1. Zamordowani przez niemieckich nazistów w latach 1939-1945,

2. Zamordowani przez żołnierzy Armii Czerwonej w 1940 i 1945 r.,

3. Zamordowani przez nieznanych sprawców po zakończeniu działań wojennych (w 1945 r.),

4. Misjonarze werbiści zamordowani przez żołnierzy japońskich w czasie wojny na Dalekim Wschodzie.

IV Zakończenie

 

Wydano przy współudziale Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Samorządu Województwa Opolskiego

Współfinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Ksiadz dr hab. Andrzej Hanich urodzony w 1951 r. w Opolu, święcenia kapłańskie otrzymał w 1951 r. Ukończył studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie – Opolu, Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu i Katowickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1977-2000 sekretarz biskupa Alfonsa Nossola. Od roku 1993 radca Kurii Diecezjalnej w Opolu. W latach 1991-1994 adiunkt w opolskiej filii KUL, a w latach 1994-1997 – na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Od troku 2007 proboszcz parafii pw. św. Jerzego w Prószkowie k.Opola. Doktoryzował się z teologii pastoralnej na KUL w 1991 r., a habilitował z historii Kościoła na Uniwersytecie Opolskim w 2009 r. Autor ponad 80 rozpraw, artykułów i książek.

„Książka ks. Andrzeja Hanicha dotyczy losów księży i sióstr zakonnych działających na terenie Śląska Opolskiego, jak i czynnych poza nim, ale pochodzących ze Śląska Opolskiego. Obejmuje okres II wojny światowej (1939-1945), czyli ofiary nazizmu, ofiary zdobycia Śląska Opolskiego przez Armię Czerwoną w początkach 1945 r. oraz ofiary polskich powojennych represji wobec Niemców po 1945 r. Autor zajął się problemem, który wprawdzie nie był zapomniany, ale pozostawał mało znany i był pomijany w szczegółowych badaniach. Tymczasem podstawą zarówno naukowej dyskusji, jak i spokojnej refleksji nad ówczesnymi wydarzeniami jest ustalenie ich podstawowych faktów, jak liczba ofiar, okoliczności i motywy zabójstw duchownych, itd. Autor dokonał ogromnej pracy, wykorzystując nie tylko publikacje, w tym liczne niewielkie opracowania, ale także informacje pochodzące z jego własnej kwerendy – kilkuletnich poszukiwań w parafialnych i zakonnych zasobach archiwalnych. Co ogromnie ważne, obok informacji o siostrach zakonnych z tzw. kart personalnych, wykorzystywał relacje innych sióstr, które pamiętały tamte wydarzenia. Autor zdołał również dotrzeć do żyjących jeszcze świadków tamtych wydarzeń. Dopiero wykorzystanie tak obszernego materiału umożliwiło mu dokonanie zestawienia ofiar. Układ książki według rodzaju poniesionych strat (przez kogo zadane) i zakonów jest logiczny i przejrzysty. Książka jest pozycją ogromnie wartościową”.

 

(z recenzji prof. dra hab. Piotra Madejczyka,

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk)

 

(nakład wyczerpany)