DZIAŁ SZTUKI

Dział Sztuki Muzeum Śląska Opolskiego formalnie utworzono w 1957 roku. Nosił on kolejno nazwy: Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego, Dział Sztuki w tym Galeria Jana Cybisa, a obecnie używa nazwy Dział Sztuki. W ciągu ostatniego półwiecza niemal od podstaw stworzono w opolskim muzeum zbiory sztuki, liczące obecnie ponad dwa i pół tysiąca pozycji inwentarzowych. W zasobach tych znajdują się dzieła sztuki polskiej i śląskiej od średniowiecza do współczesności. Od 2008 roku, to znaczy od czasu uruchomienia nowych wystaw stałych, możemy się także pochwalić wysokim wskaźnikiem zbiorów eksponowanych na wystawach. Ogółem na czterech stałych wystawach Działu Sztuki znajduje się około 25% całych zbiorów.

Z najstarszych zabytków wymienić warto przykłady śląskiej rzeźby gotyckiej ze słynną Madonną z Sadowa. W Dziale Sztuki znajduje się także zbiór rzemiosła artystycznego, m.in. ceramika z manufaktur i fabryk śląskich, w której to kolekcji odrębne miejsce zajmuje kolekcja porcelany tułowickiej – dar Antoniego Bilońskiego. Jest ona eksponowana na wystawie stałej. Posiadamy również sporą ilość nowożytnych mebli, pochodzących najprawdopodobniej z rezydencji śląskich, a przekazanych do muzeum ze składnicy muzealnej w Pieskowej Skale.

W kolekcji malarstwa polskiego liczącej około 800 pozycji znajdujemy dzieła o tematyce historyczno-batalistycznej, rodzajowej, liczne pejzaże i portrety najwybitniejszych twórców z tego okresu, m.in. Józefa Chełmońskiego, Maksymiliana Gierymskiego, Juliusza Kossaka, Józefa Pankiewicza, Jana Stanisławskiego, Juliana Fałata, Jacka Malczewskiego Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz Konrada Krzyżanowskiego, a z nowszych – Jacka Sempolińskiego, Jacka Sienickiego czy Rajmunda Ziemskiego. Wybór z tej kolekcji – około 150 obrazów – prezentowany jest w stałej Galerii Malarstwa Polskiego XIX i XX w.

Odrębny zbiór stanowi kolekcja prac Jana Cybisa, licząca ponad 80 obrazów olejnych oraz ponad 800 akwareli i rysunków kolekcja. To największa w Polsce muzealna kolekcja prac tego urodzonego na Opolszczyźnie, wybitnego polskiego kolorysty. W ramach Działu Sztuki funkcjonuje przy ul. Ozimskiej 10 Galeria Muzeum Śląska Opolskiego ze stałą wystawą „Jan Cybis – malarstwo” oraz wystawami czasowym, przygotowywanymi w trzech cyklach: „W kregu Cybisa”, „Laureaci nagrody im. Cybisa” i „Sztuka polska XX wieku”.

Dział Sztuki dokumentuje także twórczość plastyczną środowiska opolskiego po 1945 roku. Także ta kolekcja prezentowana jest częściowo na wystawie stałej. Obok kolekcji dzieł współczesnych twórców działających na Śląsku Opolskim, powstaje obecnie archiwum dokumentujące działalność opolskiego środowiska plastycznego.

 

Pracownicy działu:
dr Joanna Filipczyk –  kustosz dyplomowany, kierownik Działu Sztuki
Marta Podstawa – Boulkroune – adiunkt

e-mail: sztuka@muzeum.opole.pl
tel. (77) 44 31 762