PRACOWNIA KONSERWACJI ZABYTKÓW

Pracownia Konserwacji Zabytków Muzeum Śląska Opolskiego specjalizuje się w konserwacji i renowacji: malarstwa tablicowe temperowego ( w szczególności ikon), malarstwa olejnego na płótnie i tekturze, rzeźby drewnianej polichromowanej, złoceń (wszystkie techniki złoceń i srebrzeń).

Prace wykonują specjaliści z kilkunastoletnim stażem zawodowym.

Pracownia wyposażona jest w profesjonalny sprzęt konserwatorski: optyczny, elektryczny i elektroniczny, między innymi dwa stoły próżniowe w tym: stół niskociśnieniowy ( przenośny) o wymiarach umożliwiającym pracę zarówno przy małych jak i bardzo dużych formatach obrazów.

Do konserwacji stosowane są profesjonalne materiały renomowanych firm. Na bieżąco wdraża się nowoczesne środki i metody pracy. Przebieg wykonywanych prac jest dokumentowany opisowo i fotograficznie. W razie potrzeby diagnostyki chemicznej obiektu pracownia współpracuje ze specjalistami z Wydziałów Konserwacji i Renowacji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Pracownicy działu:
dr Beata Wewiórka – starszy konserwator, kierownik Pracowni Konserwacji Zabytków
dr Edward Szczapow – konserwator
Alicja Adamska – renowator

e-mail: konserwacja@muzeum.opole.pl
tel. (77) 44 31 763


 Konserwacja sztandarów z kolekcji Muzeum Śląska Opolskiego

MKiDN-01_cmykMilo nam Państwa poinformować, że pozyskaliśmy dotację na konserwację unikatowych sztandarów z kolekcji Muzeum Śląska Opolskiego, dzięki której zostanie zakonserwowanych sześć sztandarów z okresu Powstań Śląskich. Stanowią one unikatową kolekcję w naszych zbiorach. Konserwację zamierzamy przeprowadzić w Pracowni Konserwacji Tkaniny Zabytkowej w Polskich Pracowniach Konserwacji Zabytków w Warszawie. Projekt realizujemy dzięki środkom finansowym pozyskanym w kwocie 24 000 zł z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2016 Dziedzictwo Kulturowe-Wspieranie działań muzealnych oraz dotacji organizatora, tj. Zarządu Województwa Opolskiego. Więcej…

sztandary