DZIAŁ EDUKACJI MUZEALNEJ

Dział Edukacji Muzealnej zajmuje się edukacją, upowszechnianiem, popularyzacją oraz promocją Muzeum. Główne cele działu to przede wszystkim:

  • zachęcanie do zwiedzania muzeum,
  • przyciągnięcie widza,
  • zainteresowanie historią miasta i regionu,
  • współpraca z innymi instytucjami.

Podstawą upowszechnienia działalności muzeum są zarówno wystawy stałe, jak i czasowe – o różnorodnej tematyce. Służą one jako baza do prowadzenia edukacji dzieci, młodzieży, studentów, jak i indywidualnych osób. Przybierają one różne formy: do dyspozycji zainteresowanych jest przewodnik oprowadzający po wystawach, lekcje muzealne, warsztaty plastyczne, a ponadto spotkania, „wieczory muzealne”, „Noce Skarbów”, „Salony Poezji”, promocje książek i publikacji. Szeroko zakrojona działalność oświatowa i popularyzatorska wyraża się również w organizowaniu tygodni archeologicznych, etnograficznych, organizowaniu imprez okolicznościowych, rocznicowych, poranków muzealnych, konferencji metodycznych dla nauczycieli, a także sesji popularno-naukowych. Współpracujemy z licznymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, m.in. z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym, Młodzieżowym Domem Kultury, Narodowym Bankiem Polskim, Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Opolską, Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej, a także z różnego typu szkołami. Dział Edukacji Muzealnej zajmuje się również kontaktami z prasą, radiem oraz telewizją regionalną.

Dział Edukacji Muzealnej proponuje następujące lekcje:

Dział nadzoruje także pracę Biblioteki Muzeum Śląska Opolskiego

 

Pracownicy działu:
Bernadeta Warchał – kustosz, kierownik Działu Edukacji Muzealnej
Izabela Jasińska – kustosz, zastępca kierownika Działu Edukacji Muzealnej
Patrycja Farys – Kawalec – kustosz
Dobromir Kożuch – adiunkt

e-mail: edukacja@muzeum.opole.pl
tel. (77) 44 31 761

Muzeum Śląska Opolskiego prowadzi także bibliotekę