Katalog zielnika roślin naczyniowych Muzeum Śląska Opolskiego

nakład wyczerpany

 • Arkadiusz Nowak i Sylwia Nowak,
  Katalog zielnika roślin naczyniowych
  Muzeum Śląska Opolskiego.
  Zbiory z lat 1829-1943 z terenów dzisiejszej Polski,Opole 2005.
 • Arkadiusz Nowak i Sylwia Nowak,
  Katalog zielnika roślin naczyniowych
  Muzeum Śląska Opolskiego.
  Zbiory z lat 1951-1976 z terenów Polski, Opole 2005.
 • Arkadiusz Nowak i Sylwia Nowak,
  Katalog zielnika roślin naczyniowych
  Muzeum Śląska Opolskiego.
  Zbiory z lat 1855-1940 z terenów spoza dzisiejszej Polski, Opole 2005.