Jan Cybis. Malarstwo olejne w zbiorach Muzeum Śląska Opolskiego

Jan Cybis. Malarstwo olejne w zbiorach Muzeum Śląska Opolskiego, oprac. Kazimiera Lejman, Katowice 1986.

Publikacja do nabycia w kasie gmachu głównego MŚO oraz w Galerii MŚO w cenie 1 zł.