JAK ZAMÓWIĆ ZAJĘCIA PRZYRODNICZE W TERENIE?

Zajęcia przyrodnicze w terenie prowadzone są przez:

– Dział Przyrody (zajęcia odbywają się w Górze św. Anny)

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ:

 • od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00,
 • zajęcia trwają 60 min., odbywają się częściowo w Muzeum w Górze św. Anny, częściowo w terenie,
 • uczestnicy powinni zapewnić sobie dostosowany do warunków pogody ubiór (w przypadku złych warunków atmosferycznych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania zajęć lub zaproponowanie jednego z tematów lekcyjnych).

REZERWACJA:

Dział Przyrody w Górze św. Anny – tel. 77 461 54 66, e-mail: przyroda@muzeum.opole.pl (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).

Na czas remontu linii telefonicznej prosimy o kontakt pracownikiem pod tel. 501 540 468

 • zajęcia prosimy zamawiać z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem,
 • grupa może liczyć maksymalnie 30 osób,
 • odpłatność za zajęcia wynosi 10 złotych/osobę (opłata uprawnia jednocześnie do zwiedzenia wszystkich ekspozycji Muzeum w Górze św. Anny).

ZASADY REZERWACJI:

 • rezerwację należy potwierdzić telefonicznie lub przez e-mail najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem zajęć,
 • rezerwację można odwołać najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem zajęć,
 • nauczyciele i opiekunowie grupy są zwolnieni z opłaty,
 • opłatę za zajęcia prosimy wnosić w dniu wizyty w kasie (istnieje możliwość płatności przelewem oraz otrzymania faktury VAT – szczegóły prosimy uzgadniać przy rezerwacji zajęć),
 •  nauczyciele i opiekunowie mają obowiązek pozostania z grupą przez cały czas trwania zajęć,
 • podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby dokumentacji działalności Muzeum Śląska Opolskiego, zamieszczane czasem na stronie internetowej www.muzeum.opole.pl/fotorelacje, jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację.