JAK ZAMÓWIĆ LEKCJE MUZEALNE?

 

Lekcje muzealne prowadzone są przez:

– Dział Edukacji Muzealnej (lekcje odbywają się w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w budynku głównym, w kamienicy czynszowej lub w Galerii Muzeum Śląska Opolskiego)

– Muzeum Czynu Powstańczego (lekcje odbywają się w oddziale Muzeum w Górze św. Anny)

– Dział Przyrody (lekcje odbywają się w oddziale Muzeum w Górze św. Anny)

LEKCJE MUZEALNE ODBYWAJĄ SIĘ:

 • od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00,
 • lekcja trwa 45-90 min. w zależności od tematu,
 • lekcja prowadzona przez Dział Przyrody w Górze św. Anny ma formę prelekcji z pokazem multimedialnym, trwa 45 min.

REZERWACJA:

Dział Edukacji Muzealnej w Opolu – tel. 77 443 17 61, e-mail: edukacja@muzeum.opole.pl (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).

Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – tel. 77 461 54 66, e-mail: oddzial@muzeum.opole.pl (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).

Na czas remontu linii telefonicznej prosimy o kontakt pracownikiem pod tel. 501 540 468

Dział Przyrody w Górze św. Anny – tel. 77 461 54 66, e-mail: przyroda@muzeum.opole.pl (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).

Na czas remontu linii telefonicznej prosimy o kontakt pracownikiem pod tel. 501 540 468

 • prosimy o podanie tematu lekcji, preferowanego terminu zajęć, liczebności klasy oraz danych opiekuna grupy (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail),
 • lekcje prosimy zamawiać z tygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku zajęć prowadzonych przez Dział Edukacji w Opolu oraz Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny) oraz z dwutygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku zajęć prowadzonych przez Dział Przyrody w Górze św. Anny),
 • grupa może liczyć maksymalnie 30 osób (w przypadku zajęć prowadzonych przez Dział Edukacji w Opolu) lub 35 osób (w przypadku zajęć prowadzonych przez Dział Przyrody oraz Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny),
 • koszt biletu za lekcję od osoby: 10 zł (w przypadku zajęć prowadzonych przez Dział Edukacji Muzealnej w Opolu oraz przez Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny)
 • koszt biletu za lekcję terenową prowadzoną przez Dział Przyrody w Górze św. Anny: 10 zł.

ZASADY REZERWACJI:

 • rezerwację należy potwierdzić telefonicznie lub przez e-mail najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem zajęć,
 • rezerwację można odwołać najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem zajęć,
 • nauczyciele i opiekunowie grupy są zwolnieni z opłaty,
 • opłatę za lekcję prosimy wnosić w dniu wizyty w kasie (istnieje możliwość płatności przelewem oraz otrzymania faktury VAT – szczegóły prosimy uzgadniać przy rezerwacji zajęć),
 • nauczyciele i opiekunowie mają obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum,
 • podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby dokumentacji działalności Muzeum Śląska Opolskiego, zamieszczane czasem na stronie internetowej www.muzeum.opole.pl/fotorelacje, jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z odpowiednim działem merytorycznym.