Historia Opola

 

Lekcje, dostosowane do odpowiedniej grupy wiekowej, prowadzone są na ekspozycjach stałych MŚO oraz w sali audiowizualnej.

 1. Życie człowieka na Opolszczyźnie w najdawniejszych czasach – epoka kamienia
 2. Jak mieszkali i żyli ludzie epoki kamienia, brązu i żelaza?
 3. Początki Opola – gród wczesnośredniowieczny na Ostrówku
 4. Opole prawobrzeżne – od lokacji do XVIII wieku
 5. Rozwój Opola w XIX i pocz. XX wieku
 6. Opolskie judaica, historia Żydów i żydowskich nekropolii
 7. Skarby średniowiecznego miasta (lekcja teoretyczno warsztatowa (wyrób biżuterii w oparciu o średniowieczne wzory)
 8. Zamek Piastowski w Opolu – historia
 9. Na zamku u księcia opolskiego
 10. Jak zostać rycerzem? Pasowanie na rycerza
 11. Rzemiosła i rzemieślnicy w dawnym Opolu
 12. Moja Wieża Piastowska (lekcja teoretyczno-warsztatowa – lepienie z gliny)
 13. W obrębie murów miejskich
 14. Rozplanowanie i wygląd średniowiecznego miasta na przykładzie Opola
 15. Modna opolanka na przełomie XIX i XX wieku
 16. Drogą, rzeką, koleją… komunikacja w Opolu w XIX wieku (lekcja teoretyczno-warsztatowa – linoryt)
 17. Zabytki techniki w Opolu
 18. Sylwetki znanych opolan