Eksponat miesiąca – styczeń

.

Adolf Panitz, Popiersie Jana Cybisa, gips patynowany

MSO/S/1652

fot. J. Stemplewski

Klasyczny portret rzeźbiarski Jana Cybisa, realistycznie przedstawiający głowę malarza, w ujęciu do ramion.  Osadzona na ściętym postumencie w formie pulpitu, na którym swobodnie spoczywa prawa dłoń trzymająca pędzel. Cybis przedstawiony został w starszym wieku, tak jak wyglądał tuż przed śmiercią. Rzeźbiarz pracując nad portretem już po śmierci modela, posługiwał się dokumentacją fotograficzną.

Temat portretu Jana Cybisa Adolf Panitz podjął  po raz pierwszy w rzeźbie pod koniec lat 70. XX wieku. W roku 1979  Państwowemu Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu nadano imię  tego, urodzonego we Wróblinie na Opolszczyźnie, malarza. Wówczas to Panitz, pracujący w liceum jako nauczyciel rzeźby, wykonał popiersie Cybisa przeznaczone do eksponowania w hallu szkoły (na zdjęciu archiwalnym zamieszczonym obok, fot. J. Stemplewski). Prezentowana rzeźba ze zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego powstała w latach 80. XX wieku i jest kontynuacją tamtego doświadczenia.

***

Adolf Panitz
*1936, Zabrze
+2010, Opole

Urodzony w Zabrzu, wychowany w niemieckiej części Górnego Śląska (Zabrze, Żyrowa). Ukończył Liceum Technik Plastycznych w Bielsku. W 1963 roku ukończył studia na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom w pracowni prof. Jerzego Bandury). Po studiach krótko  na macierzystej uczelni jako asystent Jerzego Bandury. W Opolu od czynny 1964 roku. Pracował jako nauczyciel w ognisku plastycznym, później także w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu.

W pierwszych latach swojej działalności artystycznej zajmował się głównie grafiką. Uprawiał rzeźbę w różnych materiałach. Najbardziej znanym  jego dziełem pozostają drzwi z brązu do katedry opolskiej, projektował także pomniki, wyposażenia kościołów, liczne tablice pamiątkowe. Mąż Ruty Molin.

***

Tę i inne prace Adolfa Panitza oglądać można w Muzeum Śląska Opolskiego do 24 lutego 2019 na wystawie Świat z ulicy Poprzecznej. Ruta Molin (1937-2005) i Adolf Panitz (1936-2010) – szkic do podwójnego portretu.

 Oprowadzania kuratorskie po wystawie w styczniu 2019:
niedziela, 13.01.2019, godz. 15:00
piątek, 25.01.2019, godz. 18:00

wstęp wolny, zapraszamy