Eduko – Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie

Rozpoczął się nabór wniosków w konkursie na realizację przedsięwzięć

Wnioski należy składać z pomocą generatora dostępnego na stronie:

http://generatorwnioskow.eduko.opole.pl/

Przed wprowadzaniem projektu do generatora należy zapoznać się z regulaminem konkursu oraz instrukcją obsługi generatora.

Po wysłaniu wniosku na adres mailowy podany w formularzu przesłane zostanie potwierdzenie jego złożenia wraz z jego wersją wygenerowaną w postaci pliku PDF. Wniosek ten należy wydrukować w jednym egzemplarzu a następnie podpisany wraz z załącznikami (porozumienia / deklaracje partnerskie) dostarczyć do Muzeum Śląska Opolskiego, Opole 45-023, ul. Św. Wojciecha 13. Dokumenty te należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 9 września 2019 r., do godziny 15:00.

Uprzejmie prosimy, aby nie odkładać złożenia wniosku na ostatni dzień trwania naboru, gdyż może to spowodować trudności w terminowym złożeniu wniosku.