Digitalizacja i internetowa prezentacja archiwalnych zbiorów dotyczących zabytków archeologicznych z terenu Czech Wschodnich i Śląska Opolskiego

 

Fot.9

Opole. Garnek gliniany odkryty w 1934 roku podczas rozbiórki budynków po zachodniej stronie ratusza (fot. S. Dubiel)

W latach 2012-2013 Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu wspólnie z Muzeum Czech Wschodnich w Hradec Králove (Muzeum východních Čech v Hradci Králové) zrealizowało projekt pt. Digitalizacja i internetowa prezentacja archiwalnych zbiorów dotyczących zabytków archeologicznych z terenu Czech Wschodnich i Śląska Opolskiego. Jego głównym celem było zabezpieczenie, poprzez wykonanie cyfrowych kopii, bogatych archiwaliów i zabytków pozyskanych przed 1945 r., przechowywanych w Działach Archeologicznych obydwóch muzeów oraz ich publikacja w Internecie.

Całkowita wartość projektu zrealizowanego przez Muzeum Śląska Opolskiego (nr PL.3.22/3.3.07/12.02941) wyniosła 30 000 EUR; 85% środków na realizację projektu pochodziło z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska ? Republika Czeska 2007 -2013, 10% z budżetu państwa, pozostałe 5% to środki własne Muzeum.

Fot. 5

Księga Inwentarzowa 1928 ? 1930. Wpisy z 1928 roku dot. zabytków z miejscowości Przysiecz, pow. opolski i Nowa Cerekwia, pow. głubczycki

Większość, przechowywanych obecnie w Dziale Archeologicznym Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, zbiorów pozyskanych przed 1945 rokiem, do końca II wojny światowej należała do Górnośląskiego Urzędu Ochrony Zabytków Prehistorycznych w Raciborzu (O/S Denkmalpflege für Bodenaltertümer in Ratibor). W 1955 roku, zabytki, które pod koniec II wojny światowej zostały wywiezione z Raciborza i ukryte na terenie Czechosłowacji wraz z dokumentacją fotograficzną zapisaną na szklanych kliszach oraz księgą inwentarzową z lat 1928-1930, po odzyskaniu przekazano do zbiorów Działu. Z kolei, w 1974 roku Muzeum Górnośląskie w Bytomiu przekazało do Działu Archeologicznego dokumentację aktową miejscowości leżących w obrębie przedwojennych powiatów: głubczyckiego, grodkowskiego, kozielskiego, niemodlińskiego, nyskiego, prudnickiego, oleskiego, opolskiego i strzeleckiego. Dokumentacja ta, zawierająca m.in. doniesienia o odkryciach archeologicznych, sprawozdania z badań, relacje z inspekcji terenowych oraz mapki miejscowości w skali 1:25000 to duplikaty przekazywane do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w ciągu całego okresu funkcjonowania raciborskiego Urzędu Ochrony Zabytków Prehistorycznych.

Opisane powyżej zbiory zostały udostępnione na stronie www.mso-archeologia.pl

 

stopka