BEZPOŚREDNIE NUMERY TELEFONÓW I ADRESY E-MAIL

 

Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego
dr hab. Monika Ożóg
e-mail: dyrekcja@muzeum.opole.pl

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych i Projektów
Joanna Ojdana
tel. 77 44 31 756
e-mail: administracja@muzeum.opole.pl

Główna Księgowa
Violetta Kamińska

tel. 77 45 30 975
e-mail: ksiegowosc@muzeum.opole.pl

Sekretariat
Dominika Bilik

tel. 77 443-17-50, fax. 77 443-17-78
e-mail: sekretariat@muzeum.opole.p

Dział Archeologiczny
Ewa Matuszczyk – Kierownik Działu
Elwira Holc, Łukasz Urman, Bożena Trabuć
tel. 77 44 31 758
e-mail: archeologia@muzeum.opole.pl

Dział Etnograficzny
Małgorzata Goc – Kierownik Działu
Piotr Grzelak
tel. 77 44 31 760
e-mail: etnografia@muzeum.opole.pl

Dział Historyczny
Witold Garbal – Kierownik Działu
tel. 77 44 31 772
e-mail: historia@muzeum.opole.pl
Dział Historyczny (Historia najnowsza)
dr Bogna Szafraniec
tel. 77 44 31 755
e-mail: historia@muzeum.opole.pl

Dział Przyrody
Piotr Zabłocki – Kierownik Działu
Michał Wolny
tel. 77 46 15 466
e-mail: przyroda@muzeum.opole.pl

Dział Sztuki
dr Joanna Filipczyk – Kierownik Działu
Marta Podstawa-Boulkroune
tel. 77 44 31 762
e-mail: sztuka@muzeum.opole.pl

Pracownia Konserwacji Zabytków
dr Beata Wewiórka – Kierownik Działu
dr Edward Szczapow, Alicja Adamska, Karina Krajczy
tel. 77 44 31 763
e-mail: konserwacja@muzeum.opole.pl

Dział Edukacji Muzealnej
Bernadeta Warchał – Kierownik Działu
Izabela Jasińska, Patrycja Farys, Dobromir Kożuch
tel. 77 44 31 761
e-mail: edukacja@muzeum.opole.pl

Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny
Witold Iwaszkiewicz – Kierownik Działu
Daniel Kruczek
tel. 77 46 15 46
e-mail: oddzial@muzeum.opole.pl

Dział Ekonomiczny
Józefa Maria Chmiela, Agnieszka Lechun
tel. 77 44 31 765, 77 45 41 522
e-mail: ksiegowosc@muzeum.opole.pl

Specjalista ds. kadr
Katarzyna Gabrysz
tel. 77 44 31 766
e-mail: kadry@muzeum.opole.pl

Dział Administracyjny
Mirosław Więcek, Jacek Karasiński
tel. 77 44 31 781
e-mail: administracja@muzeum.opole.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sebastian Hałka
tel. 77 443 17 64
e-mail:   iod@muzeum.opole.pl