BEZPOŚREDNIE NUMERY TELEFONÓW I ADRESY E-MAIL

 

Dyrekcja

e-mail: dyrekcja@muzeum.opole.pl

Dział Administracyjny i Projektów

tel. (77) 44 31 756
e-mail: administracja@muzeum.opole.pl

Główna Księgowa

tel. (77) 45 30 975
e-mail: ksiegowosc@muzeum.opole.pl

Dział Ekonomiczny

tel. (77) 44 31 765, (77) 45 41 522
e-mail: ksiegowosc@muzeum.opole.pl

Specjalista ds. kadr

tel. (77) 44 31 766
e-mail: kadry@muzeum.opole.pl

Dział Archeologiczny

tel. (77) 44 31 758
e-mail: archeologia@muzeum.opole.pl

Dział Etnograficzny

tel. (77) 44 31 760
e-mail: etnografia@muzeum.opole.pl

Dział Historyczny

tel. (77) 44 31 772
e-mail: historia@muzeum.opole.pl

Dział Historyczny (Historia Najnowsza)

tel. (77) 44 31 755
e-mail: historia@muzeum.opole.pl

Dział Przyrody

tel. (77) 46 15 466
e-mail: przyroda@muzeum.opole.pl

Dział Sztuki

tel. (77) 44 31 762
e-mail: sztuka@muzeum.opole.pl

Pracownia Konserwacji Zabytków

tel. (77) 44 31 763
e-mail: konserwacja@muzeum.opole.pl

Dział Edukacji Muzealnej

tel. (77) 44 31 761
e-mail: edukacja@muzeum.opole.pl

Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny

tel. (77) 46 15 466
e-mail: oddzial@muzeum.opole.pl

Portiernia

tel. (77) 44 31 753

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

tel. (77) 443 17 64
e-mail:   iod@muzeum.opole.pl