Cecylia poznaje ważek zwyczaje

Logotypy BIO plus UMWO plus MSO

Komiks-wazki

Komiks Cecylia poznaje ważek zwyczaje

Publikacja popularnonaukowa wydana przez Muzeum Śląska Opolskiego z myślą o najmłodszych mieszkańcach województwa opolskiego. W ciekawy, zabawny, a co najważniejsze zrozumiały sposób przekazuje sporą dawkę rzetelnej wiedzy i fascynujących faktów z życia ważek. W historię życia głównej bohaterki − Cecylii (chronionej w kraju ważki trzepli zielonej), opowiedzianą od stadium larwalnego po osiągnięcie dojrzałości płciowej, wpleciono szereg cennych informacji na temat biologii i ekologii wybranych gatunków ważek. Swoje miejsce znalazły w niej także zagadnienia dotyczące zagrożeń i sposobów ochrony tej niezwykłej grupy owadów. Komiks dostępny jest nieodpłatnie dla uczestników zajęć edukacyjnych. Wydany został w ramach realizacji projektu Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś Priorytetowa RPO WO na lata 2014-2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej).

 

Scenariusz: Michał Wolny, Piotr Zabłocki
Rysunki: Sławomir Kiełbus

 

Recenzja na stronie Wielkiego Archiwum Komiksu:

http://www.wak.net.pl/_review_view-tytuly-0-6427.html#604

 

panel logotypów - projekt europejski