Biegus zmienny Calidris alpina

Preparat sylwetkowy biegusa zmiennego Calidris alpina o numerze inw. MŚO/P/11640, wykonany został w Pracowni Preparowania Zwierząt w Przyszowicach. Gatunek należy do rodziny bekasowatych Scolopacidae. Występuje w 9 podgatunkach w północnych rejonach Europy, Azji, Ameryki Północnej, Grenlandii i Islandii. Zamieszkuje tundrę oraz torfowiska i wilgotne łąki. W Polsce lęgi biegusa zmiennego stwierdzono pod koniec XX w., było to między innymi na Bagnach Biebrzańskich, w delcie Świny oraz nad Jeziorem Łebsko. Obecnie spotykany jest tylko podczas wiosennych (marzec-maj) i jesiennych (lipiec-listopad) przelotów. W okresie migracji zatrzymuje się na piaszczystych i mulistych plażach, na dnach spuszczonych stawów hodowlanych oraz zbiorników zaporowych.

Martwy okaz tego gatunku znaleziono 23.08.2010 roku na Zb. Dzierżno Duże w woj. śląskim. Przyczyną śmierci tego osobnika jak i kilku innych, które zostały znalezione tego dnia, była toksyna botulinowa. Ptaki siewkowe, żerujące chętnie na rozległych błotach odsłaniających się w miarę obniżania się poziomu wód na zbiornikach, narażone są często na zatrucie jadem kiełbasianym. Dzieje się tak zwłaszcza gdy woda opada gwałtownie, a ptaki poszukują pokarmu w osadach, które znajdowały się do tej pory pod wodą. To właśnie w takich miejscach, w warunkach beztlenowych rozwijają się bakterie (laseczki) jadu kiełbasianego Clostridium botulinum. Toksyna botulinowa jest najsilniejszą znaną trucizną działającą na układ nerwowy. Jak widać na tym przypadku, może zagrażać wielu gatunkom ptaków.

Znaleziony biegus nosił na nogach obrączki: metalową z numerze JT 26601 oraz plastikową w kolorze białym z kodem E68. Jak wynika z danych Stacji Ornitologicznej w Gdańsku, ptak został zaobrączkowany 12 dni wcześniej, tj. 11.08.2010 w Ujściu Wisły (Gdańsk-Świbno) podczas akcji „KULING”. Odległość od miejsca obrączkowania do miejsca ponownego stwierdzenia wynosi 445 km w linii prostej.

Biegus zmienny Calidris alpina, nr inw. MŚO/P/11640

Biegus zmienny Calidris alpina, nr inw. MŚO/P/11640

Przygotował: Piotr Zabłocki