ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ JAK CYBIS?

Odniesienia do twórczości Jana Cybisa w praktyce współczesnych polskich malarzy: Roman Dziadkiewicz, Bartosz Kokosiński, Robert Maciejuk

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DLA MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIGO

Bezpłatny informator o Kamienicy czynszowej

Szanowni Państwo informujemy, że w Muzeum Śląska Opolskiego dostępny jest "Informator o Kamienicy czynszowej przy ulicy św. Wojciecha 9 w Opolu".

Rozszerzenie kolekcji twórców środowiska opolskiego po 1945 roku w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Muzeum Śląska Opolskiego pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie realizowane jest w ramach programu Kolekcje, priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

Wystawa czasowa
„Zesłańcy Sybiru”
w 70. rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb ZSRR

9 lutego – 6 maja 2010 r.
w głównym gmachu Muzeum Śląska Opolskiego
(wejście od ul. Muzealnej)

Wystawa „Zesłańcy Sybiru” pomyślana jest jako wyraz pamięci o Polakach, którzy trafili w głąb ZSRR jako deportowani oraz którzy jako więźniowie sowieckiego systemu karnego zostali przymusowymi robotnikami w reżimowych obozach GUŁAG-u. Złożona jest przede wszystkim z fotografii. Dotyczy ona mieszkańców województwa opolskiego, byłych zesłańców, którzy w latach 90. udostępnili muzeum pamiątkowe fotografie.

Pokazane na wystawie zdjęcia mają charakter unikatowy, gdyż na Sybirze można było fotografować się tylko w wyjątkowych okolicznościach. Przedstawiają one osoby wywiezione do ZSRR głównie w latach 1940-1941. Część zdjęć ukazuje łagierników z połowy lat pięćdziesiątych, kiedy to po zwolnieniu z obozów, przebywali na tzw. „posieleniu”.

Na wystawie zasygnalizowano również wydarzenia związane publiczną działalnością sybiraków podejmowaną po 1989 roku. Miała ona na celu upamiętnienie dramatycznej historii zesłanych na Sybir. Częścią tej historii jest także wzmianka o Polakach deportowanych w 1936 r. do Kazachstanu z Żytomierszczyzny na Ukrainie (obszaru pozostającego w granicach Polski przedrozbiorowej). Na ekspozycji są zdjęcia związane z pracą Ireny Krasickiej, opolanki, która w latach 90. ubiegłego wieku pracowała jako polonistka wśród ich potomków.

Wystawę zdjęć uzupełniają skromne pamiątki przywiezione z Sybiru.


Designed and supported by
ARS Group
loading