"Opolski Rocznik Muzealny" XXII

W kasie w gmachu głównym dostępny najnowszy tom periodyku - zapraszamy do lektury artykułów o naszych zbiorach, wystawach i muzealnych wydarzeniach!

2017 - ROK JANA CYBISA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Wybitny polski malarz, urodzony we Wróblinie koło Głogówka na Opolszczyźnie.

2017 - ROKIEM ALFONSA ZGRZEBNIOKA

Sejmik Województwa Opolskiego ogłosił rok 2017 Rokiem Alfonsa Zgrzebnioka. Animatorem tych obchodów jest Muzeum Śląska Opolskiego. W 80. rocznicę śmierci Alfonsa Zgrzebnioka ps. Rakoczy 31 stycznia 2017 r. na posiedzeniu Sejmiku Województwa Opolskiego nastąpi uroczysta inauguracja obchodów.

Cecylia poznaje ważek zwyczaje

Publikacja popularnonaukowa wydana w postaci komiksu z myślą o najmłodszych mieszkańcach województwa opolskiego. W ciekawy, zabawny, a co najważniejsze zrozumiały sposób przekazuje sporą dawkę rzetelnej wiedzy i fascynujących faktów z życia ważek.

Rozszerzenie kolekcji twórców środowiska opolskiego po 1945 roku w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Muzeum Śląska Opolskiego pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie realizowane jest w ramach programu Kolekcje, priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

"Sztuka na peryferiach"

Publikacja dr Joanny Filipczyk "Sztuka na peryferiach. Opolskie środowisko plastyczne w latach 1945-1983" dostępna w wersji elektronicznej.

Z notatnika przyrodnika - muzealnika

Dział Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego zaprasza na blog: http://dzialprzyrody.blogspot.com/

Wystawa czasowa
„Zesłańcy Sybiru”
w 70. rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb ZSRR

9 lutego – 6 maja 2010 r.
w głównym gmachu Muzeum Śląska Opolskiego
(wejście od ul. Muzealnej)

Wystawa „Zesłańcy Sybiru” pomyślana jest jako wyraz pamięci o Polakach, którzy trafili w głąb ZSRR jako deportowani oraz którzy jako więźniowie sowieckiego systemu karnego zostali przymusowymi robotnikami w reżimowych obozach GUŁAG-u. Złożona jest przede wszystkim z fotografii. Dotyczy ona mieszkańców województwa opolskiego, byłych zesłańców, którzy w latach 90. udostępnili muzeum pamiątkowe fotografie.

Pokazane na wystawie zdjęcia mają charakter unikatowy, gdyż na Sybirze można było fotografować się tylko w wyjątkowych okolicznościach. Przedstawiają one osoby wywiezione do ZSRR głównie w latach 1940-1941. Część zdjęć ukazuje łagierników z połowy lat pięćdziesiątych, kiedy to po zwolnieniu z obozów, przebywali na tzw. „posieleniu”.

Na wystawie zasygnalizowano również wydarzenia związane publiczną działalnością sybiraków podejmowaną po 1989 roku. Miała ona na celu upamiętnienie dramatycznej historii zesłanych na Sybir. Częścią tej historii jest także wzmianka o Polakach deportowanych w 1936 r. do Kazachstanu z Żytomierszczyzny na Ukrainie (obszaru pozostającego w granicach Polski przedrozbiorowej). Na ekspozycji są zdjęcia związane z pracą Ireny Krasickiej, opolanki, która w latach 90. ubiegłego wieku pracowała jako polonistka wśród ich potomków.

Wystawę zdjęć uzupełniają skromne pamiątki przywiezione z Sybiru.


Designed and supported by
ARS Group
loading