Oferta kulturalna
- Luty 2020

Wystawa Od Insurekcji Kościuszkowskiej do III Powstania Śląskiego
Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny

Wystawa Przyrodnicza
Ptaki i ssaki siedlisk wodnych Śląska

Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny

Zapraszamy na nową ekspozycję: "Tajemnica kamienicy przy ulicy Krawieckiej 13 w Opolu"

ZWIEDZANIE WYSTAWY MOŻLIWE JEST JEDYNIE POD OPIEKĄ PRACOWNIKA MUZEUM.

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

Muzeum Śląska Opolskiego
zaprasza na wystawę

Świat z ulicy Poprzecznej

Ruta Molin (1937-2005)
i Adolf Panitz (1936-2010)
? szkic do podwójnego portretu

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,
(wejście od ul. Muzealnej)

30.11.2018-24.02.2019
kuratorka: Joanna Filipczyk
aranżacja, impresja filmowa: Romuald Jeziorowski

Wystawa ?Świat z ulicy Poprzecznej? pomyślana została nie jako wyczerpująca monografia dwojga artystów, ale jako impresja, której zadaniem jest przede wszystkim jak najwierniejsze oddanie  fenomenu związku osobistego i artystycznego Ruty Molin i Adolfa Panitza oraz stworzonego wspólnie przez nich miejsca  ? domu-pracowni przy ulicy Poprzecznej w Opolu-Kolonii Gosławickiej.

Na ekspozycji ów  ?Świat z ulicy Poprzecznej?  oglądać możemy w czterech odsłonach, urządzonych  w czterech kolejnych salach:

  • sala pierwsza ?Ich światy? – to biografie, przedmioty, miejsce;
  • sala druga ?Mikroświat? pokazuje kalejdoskop postaci ? fikcyjnych, historycznych i prawdziwych, będących bohaterami prac artystów;
  • sala trzecia ?Z pracowni w świat? ma za zadanie przybliżyć sam proces artystyczny ? rzeźbiarski czy malarski, wiodący  od obserwacji i pomysłu do finalnego efektu;
  • sala czwarta ?Światy intymne? odkrywa te momenty kiedy ujawniają się niczym nie ograniczane emocje, stany, które trzeba wypowiedzieć.

Wystawa, oprócz pokazania potencjału twórczego Ruty Molin i Adolfa Panitza, ma za zadnie zwrócić uwagę na kwestie współpracy  twórczej w małżeństwach artystów, a także na problem spuścizn pozostawionych w pracowniach zmarłych plastyków.

Prace artystów prezentowane na wystawie pochodzą przede wszystkim z zasobów pozostających wciąż w pracowni, którą opiekuje się syn Ruty Molin i Adolfa Panitza, a także ze zbiorów Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu i Muzeum Śląska Opolskiego.

oprowadzania kuratorskie w grudniu 2018 (wstęp wolny)           
? sobota, 1.12. 2018, godz.12:00
? sobota, 29.12. 2018, godz.12:00

 terminy oprowadzań w 2019 r. sukcesywnie na stronach muzeum

 Ruta Molin
*1937, Cieszyn
+2005, Wrocław

Urodzona w Cieszynie, pochodziła z rodziny bardzo mocno związanej z tym miastem. Od 1948 roku mieszkała w Opolu, gdzie ukończyła liceum ogólnokształcące i uczęszczała do Państwowego Ogniska Kultury Plastycznej. W 1962 roku ukończyła studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom w pracowni prof. Hanny Rudzkiej-Cybis). Po studiach cały czas czynna w Opolu. Zajmowała się grafiką użytkową (projekty katalogów wystaw i plakatów) oraz malarstwem sztalugowym. W malarstwie, czerpiąc z obserwacji ginącej na jej oczach dawnej śląskiej wsi, artystka stworzyła świat własnych postaci. Żona Adolfa Panitza.

Adolf Panitz
*1936, Zabrze
+2010, Opole

Urodzony w Zabrzu, wychowany w niemieckiej części Górnego Śląska (Zabrze, Żyrowa). Ukończył Liceum Technik Plastycznych w Bielsku. W 1963 roku ukończył studia na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom w pracowni prof. Jerzego Bandury). Po studiach krótko  na macierzystej uczelni jako asystent Jerzego Bandury. W Opolu od czynny 1964 roku. Pracował jako nauczyciel w ognisku plastycznym, później także w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu.

W pierwszych latach swojej działalności artystycznej zajmował się głównie grafiką. Uprawiał rzeźbę w różnych materiałach. Najbardziej znanym  jego dziełem pozostają drzwi z brązu do katedry opolskiej, projektował także pomniki, wyposażenia kościołów, liczne tablice pamiątkowe. Mąż Ruty Molin.

.


Designed and supported by
ARS Group
loading