Oferta kulturalna
- Luty 2020

Wystawa Od Insurekcji Kościuszkowskiej do III Powstania Śląskiego
Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny

Wystawa Przyrodnicza
Ptaki i ssaki siedlisk wodnych Śląska

Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny

Zapraszamy na nową ekspozycję: "Tajemnica kamienicy przy ulicy Krawieckiej 13 w Opolu"

ZWIEDZANIE WYSTAWY MOŻLIWE JEST JEDYNIE POD OPIEKĄ PRACOWNIKA MUZEUM.

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

W jedności siła
Historia i tradycja bractw strzeleckich z terenów województw śląskiego i opolskiego

wystawa przygotowana przez
Muzeum w Tarnowskich Górach
24 luty – 20 maj 2012r.

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
wejście od ul. Muzealnej

Patronat honorowy:
Prezes Okręgu Śląskiego Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
Tadeusz Żyła

Patronat medialny:
TVP Opole
Radio Opole
Opolski ?Gość Niedzielny?
Opolska ?Gozeta Wyborcza?

Na ekspozycji przedstawiona została bogata przeszłość ruchu strzeleckiego na terenach, z których większość to obszary Górnego Śląska. Tytuł wystawy nawiązuje do popularnej, polskiej dewizy strzeleckiej i jej niemieckiego odpowiednika Einigkeit macht Stark. Wybór tej maksymy nie jest przypadkowy – odwołuje się do uniwersalnej idei, która legła u podstaw europejskiego ruchu strzeleckiego. To właśnie jedność i współdziałanie umożliwiały średniowiecznym rzemieślnikom zorganizowanym w konfraterniach strzeleckich obronę murów miejskich.

Na Górnym Śląsku najstarsze konfraternie istniały już w XV w. W okresie tym udokumentowane jest istnienie bractw strzeleckich, m.in. w Namysłowie, Opolu, Nysie. Około 1508 r. utworzono podobną organizację w Bytomiu. Wielowiekowa tradycję miało również towarzystwo brzeskie założone w 1574 r. przez księcia Jerzego II Wspaniałego (1523-1586), chociaż zawody strzeleckie organizowano tam już wcześniej. Szesnastowieczne korzenie miały także bractwa z Prudnika i Kluczborka. Na terenie obecnych województw śląskiego i opolskiego nowe bractwa zakładano także w późniejszych stuleciach.

Ekspozycja została podzielona na trzy części: w pierwszej, wprowadzającej pokazano materiał ikonograficzny ukazujący dawne siedziby i strzelnice braterskie (zdjęcia, pocztówki, plany zabudowań, elementy wyposażenia). Druga część to ekspozycja pamiątek związanych z początkowych okresem działalności bractw strzeleckich i konfraterni działających na terenach, które po 1922 r. pozostały w granicach Republiki Weimarskiej, a następnie III Rzeszy. Wśród eksponatów wyróżniają się tarcze strzeleckie, trofea strzeleckie i odznaki. Trzecia część dotyczy bractw strzeleckich działających na terenie Górnego Śląska przyłączonym w 1922 r. do Polski ? zaprezentowane zostaną tutaj sztandary, pamiątki, a także egzemplarze broni tarczowej.


Designed and supported by
ARS Group
loading