ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ JAK CYBIS?

Odniesienia do twórczości Jana Cybisa w praktyce współczesnych polskich malarzy: Roman Dziadkiewicz, Bartosz Kokosiński, Robert Maciejuk

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DLA MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIGO

Bezpłatny informator o Kamienicy czynszowej

Szanowni Państwo informujemy, że w Muzeum Śląska Opolskiego dostępny jest "Informator o Kamienicy czynszowej przy ulicy św. Wojciecha 9 w Opolu".

Rozszerzenie kolekcji twórców środowiska opolskiego po 1945 roku w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Muzeum Śląska Opolskiego pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie realizowane jest w ramach programu Kolekcje, priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

Plebiscyt górnośląski miał wielki wpływ na określenie zachodniej granicy odrodzonego po 123 latach państwa polskiego. Wystawa przygotowana przez Muzeum Śląska Opolskiego we współpracy z Zarządem Okręgu Opolskiego Polskiego Związku Filatelistów ma na celu uświetnienie 90. rocznicy tego wydarzenia.

Oprócz walorów filatelistycznych pochodzących z kolekcji prywatnych, na wystawie prezentowane są niemal wyłącznie zbiory opolskiego muzeum z reprezentatywną kolekcją propagandowych materiałów plebiscytowych, wzbogacaną systematycznie już od kilkudziesięciu lat. Składają się na nią różnego rodzaju druki propagandowe, mapy, dokumenty, fotografie, listy, kartki pocztowe, prasa śląska i odznaki plebiscytowe. Niektóre z tych eksponatów nigdy dotąd nie były prezentowane publicznie.

Tak jest w przypadku pozyskanych ostatnio przez muzeum dokumentów Jana Cybisa. Ten wybitny malarz polski, urodzony we Wróblinie koło Głogówka, a w 1921 roku studiujący w Akademii Sztuki we Wrocławiu, wziął udział wraz z innymi emigrantami śląskimi w plebiscycie. Obok dokumentów poświadczających jego udział w głosowaniu, na wystawie zaprezentowano kilka jego prac pochodzących z lat 1920-1922.

Do najnowszych nabytków muzealnych należy również korespondencja (kartki pocztowe) żołnierzy jednostek alianckich, stacjonujących w Opolu w okresie plebiscytowym (teksty w językach francuskim i włoskim). Zwraca również uwagę oryginalna urna wyborcza z dwujęzycznymi napisami: „Opole – Oppeln” oraz „Powiat opolski – Kreis Oppeln Stadt”, która powróciła z Francji do Opola w 1991 roku.

Z prezentowanych druków propagandowych szczególnie interesujące są polskie plakaty. Wśród dokumentów zwracają uwagę przede wszystkim te, które wydane zostały przez Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową (na wystawie jest także dziennik „Journal Officiel de Haute-Silesie”).

Archiwalne fotografie Opola przedstawiają m.in. stacjonujących w mieście żołnierzy alianckich, wkroczenie do Opola wojsk niemieckich w lipcu 1922 roku, a także niektóre ważne w okresie plebiscytowym obiekty, przede wszystkim gmach rejencji – miejsce urzędowania Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej.


Designed and supported by
ARS Group
loading