Mistrzowie polskiego szkła użytkowego
Złota era lat 60. i 70. XX wieku

w programie spotkanie z panią dr Barbarą Banaś (Muzeum Narodowe we Wrocławiu)

Wakacyjne wtorki

Zapraszamy dzieci na wtorkowe warsztaty wakacyjne

Światło na obraz

Lipcowe spotkanie już 6 w sobotę! Będziemy omawiać obraz Śmierć Wandy autorstwa Maksymiliana Piotrowskiego. Zapraszamy o 16.00

Oferta kulturalna
- Lipiec / Sierpień2019

Wystawa Przyrodnicza
Ptaki i ssaki siedlisk wodnych Śląska

Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny 6 czerwca 2019 r.

Niecodzienna okazja w Muzeum

Muzeum Śląska Opolskiego oferuje możliwość zakupu talerza Rotor autorstwa Jana Sylwestra Drosta. Kliknij po więcej informacji.

Zapraszamy na nową ekspozycję: "Tajemnica kamienicy przy ulicy Krawieckiej 13 w Opolu"

ZWIEDZANIE WYSTAWY MOŻLIWE JEST JEDYNIE POD OPIEKĄ PRACOWNIKA MUZEUM.

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

Plebiscyt górnośląski miał wielki wpływ na określenie zachodniej granicy odrodzonego po 123 latach państwa polskiego. Wystawa przygotowana przez Muzeum Śląska Opolskiego we współpracy z Zarządem Okręgu Opolskiego Polskiego Związku Filatelistów ma na celu uświetnienie 90. rocznicy tego wydarzenia.

Oprócz walorów filatelistycznych pochodzących z kolekcji prywatnych, na wystawie prezentowane są niemal wyłącznie zbiory opolskiego muzeum z reprezentatywną kolekcją propagandowych materiałów plebiscytowych, wzbogacaną systematycznie już od kilkudziesięciu lat. Składają się na nią różnego rodzaju druki propagandowe, mapy, dokumenty, fotografie, listy, kartki pocztowe, prasa śląska i odznaki plebiscytowe. Niektóre z tych eksponatów nigdy dotąd nie były prezentowane publicznie.

Tak jest w przypadku pozyskanych ostatnio przez muzeum dokumentów Jana Cybisa. Ten wybitny malarz polski, urodzony we Wróblinie koło Głogówka, a w 1921 roku studiujący w Akademii Sztuki we Wrocławiu, wziął udział wraz z innymi emigrantami śląskimi w plebiscycie. Obok dokumentów poświadczających jego udział w głosowaniu, na wystawie zaprezentowano kilka jego prac pochodzących z lat 1920-1922.

Do najnowszych nabytków muzealnych należy również korespondencja (kartki pocztowe) żołnierzy jednostek alianckich, stacjonujących w Opolu w okresie plebiscytowym (teksty w językach francuskim i włoskim). Zwraca również uwagę oryginalna urna wyborcza z dwujęzycznymi napisami: „Opole – Oppeln” oraz „Powiat opolski – Kreis Oppeln Stadt”, która powróciła z Francji do Opola w 1991 roku.

Z prezentowanych druków propagandowych szczególnie interesujące są polskie plakaty. Wśród dokumentów zwracają uwagę przede wszystkim te, które wydane zostały przez Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową (na wystawie jest także dziennik „Journal Officiel de Haute-Silesie”).

Archiwalne fotografie Opola przedstawiają m.in. stacjonujących w mieście żołnierzy alianckich, wkroczenie do Opola wojsk niemieckich w lipcu 1922 roku, a także niektóre ważne w okresie plebiscytowym obiekty, przede wszystkim gmach rejencji – miejsce urzędowania Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej.


Designed and supported by
ARS Group
loading