Oferta kulturalna
- Luty 2020

Wystawa Od Insurekcji Kościuszkowskiej do III Powstania Śląskiego
Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny

Wystawa Przyrodnicza
Ptaki i ssaki siedlisk wodnych Śląska

Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny

Zapraszamy na nową ekspozycję: "Tajemnica kamienicy przy ulicy Krawieckiej 13 w Opolu"

ZWIEDZANIE WYSTAWY MOŻLIWE JEST JEDYNIE POD OPIEKĄ PRACOWNIKA MUZEUM.

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

 ?Tak płaci Polska ? Henryk Sławik?

3 kwietnia – 30 września 2015 roku

Muzeum Czynu Powstańczego
ul. Leśnicka 28
47-154 Góra Św. Anny

 

Wystawa przedstawia losy i działalność Henryka Sławika, urodzonego w 1894 r. w Szerokiej w pow. pszczyńskim uczestnika trzech powstań śląskich, działacza plebiscytowego, dziennikarza i działacza politycznego PPS. W 1939 r. znalazł się na Węgrzech, gdzie był prezesem Polskiego Komitetu Obywatelskiego niosącego pomoc internowanym żołnierzom i uchodźcom z Polski. Po zajęciu Węgier przez wojska niemieckie w 1944 r. został aresztowany przez Gestapo, zesłany do obozu koncentracyjnego w Mauthausen-Gusen i tam zamordowany wraz z innymi przywódcami uchodźstwa polskiego na Węgrzech. Odznaczony pośmiertnie Orderem Orła Białego, a za ratowanie Żydów – medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Na dwudziestu pięciu planszach przedstawiona została historia Henryka Sławika. Po raz pierwszy zaprezentowane zostały, wcześniej niepublikowane, fotografie i dokumenty dotyczące Henryka Sławika, w tym nieznane dotąd zdjęcia z jego działalności w samorządzie dziennikarskim (zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Warszawie, zdjęcie zbiorowe przed nową siedzibą Radia w Katowicach, z zebrania Syndykatu dziennikarzy), a także liczne, wcześniej niepublikowane fotografie dot. Stowarzyszenia Młodzieży Robotniczej ?Siła? ze zbiorów Archiwum Państwowego w Katowicach i Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Przedstawione zostały losy Sławika podczas I wojny światowej, m.in. pobyt w obozie jenieckim w Streteńsku na Syberii oraz jego udział w walkach podczas powstań śląskich i okresie plebiscytu. Również po raz pierwszy zaprezentowano dokumenty z zasobów katowickiego Archiwum Państwowego i Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach, m.in. akt urodzenia, dokumenty związane ze ślubem cywilnym w Katowicach, wizytą Sławika w kopalni Gische podczas strajku. Na wystawie pokazano ponadto fotografie uchodźców polskich na Węgrzech z okresu II wojny światowej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Budapeszcie.

Przy przygotowywaniu wystawy wykorzystano zbiory: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Katowicach, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Śląskiej, Centralnego Archiwum Wojskowe, Instytutu Pamięci Narodowej, Mauthausen Memorial, Muzeum Czynu Powstańczego, Muzeum Górnictwa Węglowego, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Narodowego w Budapeszcie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Urzędu Miasta Katowice, zbiory Grzegorza Łubczyka, zbiory Heleny i Leona Białeckich.

Ekspozycja została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego we współpracy z Archiwum Państwowym w Katowicach i Regionalnym Ośrodkiem Kultury w ramach obchodów roku Henryka Sławika ogłoszonego przez Sejmik Województwa Śląskiego.

Koncepcja wystawy i projekt graficzny: Łukasz Kobiela
Tekst: dr Tomasz Kurpierz, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

SŁAWIK PLAKAT

Designed and supported by
ARS Group
loading