MUZEUM CZASOWO ZAMKNIĘTE

Muzeum Śląska Opolskiego
zaprasza na wystawę czasową

Sztuka środowiska opolskiego po 1945 roku ? nabytki ostatniej dekady

Zakupy, dary, przekazy z lat 2009-2019

15.03.2019 – 05.05.2019 r.
Muzeum Śląska Opolskiego,
wejście od ul. Muzealnej,
sala wystaw czasowych.

Kolekcja  prac twórców opolskich jest budowana w Muzeum Śląska Opolskiego  od przeszło pół wieku. Pierwszą pracą,  która znalazła się w tym zbiorze jest abstrakcyjny obraz Franciszka Pikuły Kompozycja II, który trafił do muzeum w 1959 roku jako przekaz Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i został zapisany pod numerem MSO/S/196.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat Muzeum Śląska Opolskiego pozyskało znaczną liczbę muzealiów, które zasiliły tę kolekcję, dokumentując tym samym historię opolskiego środowiska artystycznego. Obiekty trafiły do muzeum w wyniku zakupów, darów artystów czy ich rodzin lub przekazów z instytucji.

Ogółem w latach 2009-2019 zbiory twórców środowiska opolskiego gromadzone w Dziale Sztuki Muzeum Śląska Opolskiego powiększyły się o blisko dwieście pozycji inwentarzowych, pod którymi zapisano niemal trzysta obiektów.

Największym pod względem liczby przekazanych dzieł był przekaz kolekcji Opolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Liczba obiektów przekazanych z opolskiej Zachęty stanowiła ponad połowę liczby wszystkich muzealiów pozyskanych w ostatnim dziesięcioleciu. Stowarzyszenie Opolskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych powstało w 2014 roku w  ramach Narodowego Programu Kultury ?Znaki Czasu? i gromadziło przede wszystkim ? z pewnymi wyjątkami ? prace twórców opolskich. W roku 2017 rozwiązało się, a zbiory przekazane zostały do Muzeum Śląska Opolskiego. Znajdują się wśród nich prace twórców starszego pokolenia opolan (Aloiza Zacharska-Marcolla, Jerzy Beski), jednak większość to obrazy, rzeźby, fotografie i instalacje artystów urodzonych w latach 50. 60. i 70 XX w. (m.in. Łucja Piwowar-Bagińska, Aleksandra Janik, Jolanta Golenia-Mikusz, Beata Wewiórka,  Zbigniew Natkaniec, Andrzej Sznejweis, Romuald Jeziorowski, Edward Szczapow, Bartłomiej Trzos).

Zbiór prac twórców opolskich w MŚO powiększał się także  poprzez akty darowizny artystów lub ich spadkobierców. W ciągu ostatnich kilku lat cenne zespoły swoich prac podarowali do muzeum Aloiza Zacharska-Marcolla i Jerzy Beski. Ważna była także darowizna uczyniona przez Krystynę Bucką, wdowę po Krzysztofie Buckim. Jest to zespół zawierający 79 płócien, w większości z okresu studiów w krakowskiej akademii, w tym wiele prac o charakterze ćwiczeniowym ? studia martwych natur, aktów itp. Znajdują się w nim także autoportrety i portrety (m.in. Wiesława Dymnego).

Dokonywano także zakupów prac, najwięcej dzieł opolskich twórców udało się kupić w latach 2009-2010 (łącznie 53 pozycje inwentarzowe, pod którymi zapisano 58 obiektów, tym duży zespół prac nieobecnego wcześniej w muzealnej kolekcji Bogumiła Buczyńskiego). W późniejszym okresie, z uwagi na możliwości finansowe muzeum, zakupy były znacznie skromniejsze. Dzięki pozyskanemu w 2016 roku przez Muzeum Śląska Opolskiego dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  w ramach programu Kolekcje, priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej,  udało się dokonać zakupu prac artystów już nieżyjących, stanowiących pokolenie które od lat 50./60. XX wieku zasiliło opolskie środowisko. Pozwoliły one na uzupełnienie kolekcji twórców opolskich o reprezentatywne, ekspozycyjne i zarazem poszerzające spojrzenie na całą twórczość prace artystów istniejących już w kolekcji (abstrakcyjna kompozycja Krzysztofa Buckiego i monumentalna Karolinka Mariana Nowaka), bądź też na pozyskanie prac artysty nieobecnego jeszcze w kolekcji, a oryginalnego na tle twórczości środowiska (zespół haftowanych obrazów Edwarda Skoczka).

Na wystawie prezentujemy przeszło 50 wybranych obiektów, czyli mniej więcej jedną szóstą cześć nabytków, jakie trafiły do muzealnej kolekcji twórców środowiska opolskiego w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Joanna Filipczyk

Na zdjęciach:
  1. Aleksandra Janik, z cyklu Dostrzeżone, przekaz Opolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, 2017
  2. Aloiza Zacharska-Marcolla, z cyklu Kartki z podróży, dar autorki, 2011
  3. Edward Skoczek, Kompozycja haftowana, zakup 2016, dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

.


Designed and supported by
ARS Group
loading