Mistrzowie polskiego szkła użytkowego
Złota era lat 60. i 70. XX wieku

w programie spotkanie z panią dr Barbarą Banaś (Muzeum Narodowe we Wrocławiu)

Wakacyjne wtorki

Zapraszamy dzieci na wtorkowe warsztaty wakacyjne

Światło na obraz

Lipcowe spotkanie już 6 w sobotę! Będziemy omawiać obraz Śmierć Wandy autorstwa Maksymiliana Piotrowskiego. Zapraszamy o 16.00

Oferta kulturalna
- Lipiec / Sierpień2019

Wystawa Przyrodnicza
Ptaki i ssaki siedlisk wodnych Śląska

Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny 6 czerwca 2019 r.

Niecodzienna okazja w Muzeum

Muzeum Śląska Opolskiego oferuje możliwość zakupu talerza Rotor autorstwa Jana Sylwestra Drosta. Kliknij po więcej informacji.

Zapraszamy na nową ekspozycję: "Tajemnica kamienicy przy ulicy Krawieckiej 13 w Opolu"

ZWIEDZANIE WYSTAWY MOŻLIWE JEST JEDYNIE POD OPIEKĄ PRACOWNIKA MUZEUM.

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

Informujemy, że wystawa stała  Sztuka środowiska opolskiego po 1945 roku  będzie niedostępna do maja 2018 roku, kiedy to powróci w nowej odsłonie.

Środowisko polskich artystów plastyków zaczęło się formować w Opolu tuż po zakończeniu wojny. Pierwszymi plastykami, którzy przybyli na teren późniejszego województwa opolskiego (wówczas jeszcze zachodniej części województwa śląsko-dąbrowskiego) byli: Władysław Początek, Marian Łańcucki, Józef Szyller, Stanisław Babczyszyn, Bronisław Gniazdowski, Katarzyna i Antoni Mehlowie, Stanisław Bober. Jednak dopiero w roku 1954, w związku z powiększeniem się środowiska, podjęto zabiegi o powstanie zinstytucjonalizowanego związku.

3 września zarząd Zespołu Artystów Plastyków w Opolu zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Okręgu w Stalinogrodzie [obecnie: Katowice] o utworzenie w Opolu delegatury ZPAP. W załączeniu do wniosku znajdował się spis plastyków Opolszczyzny, wymieniający 24 osoby, w tym 5 członków ZPAP, 2 byłych członków ZPAP, 2 dyplomantów ASP, 6 absolwentów ASP, 2 absolwentów WSSP.

18 grudnia 1954 roku powołano w Opolu Oddział Opolski Związku Polskich Artystów Plastyków – pierwszy związek twórczy w Opolu. Z początku liczył on zaledwie 12 osób, dziś ma prawie stu członków, a w ciągu całej, pięćdziesięcioletniej historii przewinęło się przez jego szeregi przeszło 250 osób. Oprócz wymienionych już artystów, ważnymi postaciami opolskiego środowiska plastycznego minionego półwiecza byli m.in. Jerzy Beski, Marian Szczerba, Aloiza Zacharska, Adolf Panitz, Wincenty Maszkowski, czy wielu zmarłych już artystów: Jan Borowczak, Krzysztof Bucki, Jan Szczyrba, Zenon Henryk Rachfalski, Marian Nowak, Tadeusz Max i wielu, wielu innych.

Wystawa jest pierwszą w Opolu stałą prezentacją dokonań opolskich plastyków. Wybrano na nią 35 prac artystów zmarłych oraz żyjących, starszego pokolenia. W miarę możliwości starano się wybrać prace starsze (do lat 70.), pokazujące historię opolskiego środowiska artystycznego i różnorodne tendencje. Szczególne miejsce w ekspozycji zajęła twórczość Krzysztofa Buckiego (1936-1983) – najwybitniejszego opolskiego malarza omawianego okresu, laureata nagrody im. Jana Cybisa z 1974 roku.

oprac. Joanna Filipczyk


Designed and supported by
ARS Group
loading