„Śląsk – droga do Niepodległej”

Wystawa została przygotowana przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego. Projekt został przygotowany w związku z upamiętnieniem 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  Wystawa składa się z 25 plansz. Przedstawia historię Śląska od zarania dziejów, sprawę polską w czasie I wojny światowej, odzyskanie przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 r. W sposób szczególny koncentruje się na przyczynach, przebiegu i skutkach walki o przyłączenie Górnego Śląska do Polski po I wojnie światowej – omawia sytuację na Górnym Śląsku na przełomie 1918 i 1919 r., następnie I i II powstanie śląskie, głosowanie plebiscytowe z 20 marca 1921 r. i wybuch III powstania śląskiego. Porusza także następstwa polsko-niemieckiej batalii o Górny Śląsk – ustalenie granicy polsko-niemieckiej na tym obszarze oraz przejęcie przez Polskę władzy na przyznanej jej części Górnego Śląska.  Ukazuje również dzieje Województwa Śląskiego w okresie międzywojennym, kładąc szczególny akcent na historię Sejmu Śląskiego.

Wystawa jest prezentowana w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny.


Designed and supported by
ARS Group
loading