Stała wystawa „Pradzieje i wczesne średniowiecze Opolszczyzny” została otwarta w 1991 roku. Po 16 latach, w których cieszyła się niezmiennym, dużym zainteresowaniem zwiedzających, została jednak zdemontowana w związku z remontem i rozbudową siedziby muzeum w ramach projektu „Mons Universitatis”. Jednocześnie podjęto decyzję o jej przeniesieniu do nowo wybudowanego pawilonu wystawienniczego, gdzie na około 200 m2 została odtworzona wg nowego projektu aranżacji plastycznej, opracowanego przez artystę plastyka, Krzysztofa Burnatowicza. Autorkami scenariusza wystawy są Elwira Holc i Ewa Matuszczyk, kustoszki z Działu Archeologicznego Muzeum Śląska Opolskiego.

Wystawa została pomyślana jako całościowa prezentacja pradziejów naszego regionu, poczynając od ok. 300 000 lat temu do czasów wczesnego średniowiecza. W przejrzysty sposób przedstawione będą na ekspozycji zmiany, które zachodziły we wszystkich dziedzinach życia w kolejnych epokach: kamienia, brązu i żelaza. Podstawowym źródłem przekazu o formach osadnictwa, budowie domów, zdobywaniu pożywienia i surowców, z których wytwarzano przedmiotu codziennego użytku, broń czy ozdoby, a także o elementach kultury duchowej były oryginalne zabytki archeologiczne – materialne pozostałości ludzkiej aktywności na danym terenie.

W porównaniu z poprzednią stałą ekspozycją archeologiczną, zawartość merytoryczna wystawy została uaktualniona, zaś do możliwie pełnej rekonstrukcji życia społeczeństw ludzkich zamieszkujących teren obecnej Opolszczyzny w pradziejach i początkach wczesnego średniowiecza zostały użyte różne środki, w tym nowoczesne techniki multimedialne: 7 infokiosków, w których będą prezentowane animacje i krótkie filmy przedstawiające m.in. technikę wyrobu różnych przedmiotów codziennego użytku, broni czy ozdób. Ich merytoryczna zawartość będzie systematycznie wzbogacana. Nowym elementem będą również 2 interaktywne stanowiska multimedialne. W pierwszym z nich została umieszczona aranżacja jaskini „zamieszkałej” przez człowieka neandertalskiego, natomiast w drugim – za pomocą czytnika kodów kreskowych umieszczonych na kopiach zabytków, czy różnych produktach – zwiedzający uzyska informacje dotyczące funkcji, historii, miejsca odkrycia, sposobu wytwarzania itp. Dokonano również rekonstrukcji narzędzi, broni, ozdób i wybranych naczyń, które umożliwią poznanie sposobu oprawy czy funkcji zachowanych fragmentarycznie przedmiotów z różnych okresów chronologicznych. Wystawę wzbogacą również repliki trzech unikatowych zespołów zabytków, które zostały odkryte na terenie Opolszczyzny i znajdują się w zbiorach wrocławskiego Muzeum Archeologicznego, tj. tzw. skarb z Pilszcza, skarb brązowych wyrobów importowanych z Woskowic Małych oraz wyposażenie tzw. grobu książęcego z Opola – Gosławic.

Ekspozycję przygotowano w oparciu o własne, bogate zbiory Działu Archeologicznego MŚO oraz Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu (oddział Muzeum Miejskiego we Wrocławiu), które zostały pozyskane w toku archeologicznych prac badawczych wielu pokoleń śląskich archeologów, prowadzonych na terenie obecnego województwa opolskiego, również przed 1945 r. Wystawa jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców, głównie młodzieży szkolnej, która stanowi najliczniejszą grupę zwiedzających muzeum.


Designed and supported by
ARS Group
loading