ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ JAK CYBIS?

Odniesienia do twórczości Jana Cybisa w praktyce współczesnych polskich malarzy: Roman Dziadkiewicz, Bartosz Kokosiński, Robert Maciejuk

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DLA MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIGO

Bezpłatny informator o Kamienicy czynszowej

Szanowni Państwo informujemy, że w Muzeum Śląska Opolskiego dostępny jest "Informator o Kamienicy czynszowej przy ulicy św. Wojciecha 9 w Opolu".

Rozszerzenie kolekcji twórców środowiska opolskiego po 1945 roku w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Muzeum Śląska Opolskiego pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie realizowane jest w ramach programu Kolekcje, priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
Dyrektor Muzeum Sztuki w Ołomuńcu

zapraszają do zwiedzania wystawy

Na pierwszy rzut oka.
Wybór z czeskiej fotografii
XX i XXI wieku

sobota 29. 10. 2016 o godz. 18.00
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
(wejście od ul. Muzealnej)

wystawa będzie prezentowana
od 29.10.2016 do 29.01.2017

Josef Sudek, Szklanka (Sklenice), (1950-1954), światłodruk, 171×124 mm, zbiory Muzeum Sztuki w Ołomuńcu

Josef Sudek, Szklanka (Sklenice), (1950-1954), pigment, 171×124 mm, zbiory Muzeum Sztuki w Ołomuńcu

Reprezentatywny przegląd dzieł znanych czeskich fotografów obejmuje zarówno dzieła reprezentantów awangardowej fotografii z lat 20. i 30. XX w., jak i powojenne eksperymenty oraz przykłady fotografii współczesnej.

Osią wystawy są unikatowe dzieła klasyków międzywojennej fotograficznej awangardy takich jak František Drtikol, Jaromír Funke, Jaroslav Rössler czy Eugen Wiškovský. Pokazane zostaną też prace najważniejszego czeskiego fotografa fotografa – Josefa Sudka. Znaczną uwagę przykładają autorzy wystawy do fotografii lat 60. XX w., rozwijającej się w duchu eksperymentu i najróżniejszych tendencji artystycznych. Do najwybitniejszych przedstawicieli czeskiej fotografii tego czasu należą członkowie ołomunieckiej grupy fotograficznej DOFO.

Na wystawie nie zabraknie także fotograficznych aktów (Miloslav Stibor, Jan Saudek), portretów i autoportretów (Dita Pepe). Pokazana zostanie też fotograficzna instalacja przestrzenna ukazująca życie w latach 70. XX w. (Gabriel Frágner i Anna Gutová).

Częścią ekspozycji będą również zdjęcia wybitnych dokumentalistów – Jindřicha Štreita i Viktora Kolářa. W ostatniej części pokazane zostaną niezwykle intymne fotografie autorów średniej i młodszej generacji (Pavel Mára, Václav Podestát, Libuše Jarcovjáková, Petra Steinerová, Daniel Poláček i in.).

Autorami wystawy są historyk fotografii prof. Vladimír Birgus z Instytutu Fotografii Artystycznej Uniwersytetu Śląskiego w Opawie i dr Štěpánka Bieleszová, kuratorka zbiorów fotograficznych Muzeum Sztuki w Ołomuńcu. Wystawie towarzyszyć będzie publikacja, omawiająca rozwój czeskiej fotografii w XX i XXI wieku.


Designed and supported by
ARS Group
loading