Mistrzowie polskiego szkła użytkowego
Złota era lat 60. i 70. XX wieku

w programie spotkanie z panią dr Barbarą Banaś (Muzeum Narodowe we Wrocławiu)

Wakacyjne wtorki

Zapraszamy dzieci na wtorkowe warsztaty wakacyjne

Światło na obraz

Lipcowe spotkanie już 6 w sobotę! Będziemy omawiać obraz Śmierć Wandy autorstwa Maksymiliana Piotrowskiego. Zapraszamy o 16.00

Oferta kulturalna
- Lipiec / Sierpień2019

Wystawa Przyrodnicza
Ptaki i ssaki siedlisk wodnych Śląska

Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny 6 czerwca 2019 r.

Niecodzienna okazja w Muzeum

Muzeum Śląska Opolskiego oferuje możliwość zakupu talerza Rotor autorstwa Jana Sylwestra Drosta. Kliknij po więcej informacji.

Zapraszamy na nową ekspozycję: "Tajemnica kamienicy przy ulicy Krawieckiej 13 w Opolu"

ZWIEDZANIE WYSTAWY MOŻLIWE JEST JEDYNIE POD OPIEKĄ PRACOWNIKA MUZEUM.

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

ze zbiorów

Muzeum Ikon w Supraślu
Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
(wejście od ulicy Muzealnej)

Ikona jako sacrum od wielu wieków lat skłania do refleksji, jako obiekt kultu niezmiennie porusza, jako dzieło sztuki budzi zachwyt – zachęcamy do odkrywania tajemnic jednego z najważniejszych aspektów sztuki bizantyjskiej, prezentowanej w Muzeum Śląska Opolskiego od 9 marca 2010 roku.

„Ikona. Słowo – Droga – Modlitwa” to wystawa ze zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu, na którą składa się ponad 90 eksponatów, w tym unikalne ikony rosyjskie (XVIII- XIX w.), krzyże metalowe i mosiężne tryptyki. Aranżacja wystawy, sposób prezentacji eksponatów przybliżają zagadnienia związane z powstawaniem i znaczeniem ikon w chrześcijańskich Kościołach wschodnich i sztuce.

Tradycja pisania ikon sięga czasów apostolskich. Sztuka ta rozwijała się w Bizancjum aż do jego upadku w XV w. , rozpowszechniła się również na terenach zasięgu wpływów Bizancjum, czyli w Grecji, Serbii, na Bałkanach, we Włoszech oraz na Rusi. Ikony były zazwyczaj malowane na specjalnie przygotowanym drewnie cedrowym lub cyprysowym (święte drzewa wschodniego chrześcijaństwa), czasem wykonywano je łącząc różne techniki plastyczne (malarstwo, mozaika, płaskorzeźba, emalia). Proces ich wytwarzania był precyzyjnie opisany w podręcznikach. W pisaniu ikon nie uwzględnia się perspektywy malarskiej, a znaczenie postaci jest zależne od ich wielkości. Tworzenie ikony było uważane za czynność świętą, ikony same w sobie mają pogłębiać życie duchowe i być wprowadzeniem do modlitwy – były postrzegane jako przedmioty kultu, nie zaś jako dzieła sztuki. Ich artystyczne wartości zaczęto dostrzegać z początkiem XX wieku.

Wystawa była prezentowana w Muzeum Śląska Opolskiego do 6 czerwca br.


Designed and supported by
ARS Group
loading