Muzeum Śląska Opolskiego

zaprasza Państwa na wystawę czasową

„Homo faber czyli narzędzia dawniej i dziś”

organizator wystawy:

Muzeum Archeologiczne Oddział Muzeum Miejskiego we Wrocławiu

autorzy:

Paweł Madera i Magdalena Szczecińska

ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE EKSPONOWANE NA WYSTAWIE POCHODZĄ ZE ZBIORÓW:
Muzeum Archeologicznego Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia (MAW)
Muzeum Etnograficznego Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu (MEW)
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego (IA UWr)
Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział Wrocław (IAiE PAN)
Muzeum Śląska Opolskiego (MŚO)
oraz ze zbiorów prywatnych (wł. pryw.)

WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA RĘCZNE I ELEKTRONARZĘDZIA ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE PRZEZ FIRMĘ
Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.

KOPIE NARZĘDZI KRZEMIENNYCH WYKONAŁ
mgr Maciej Ehlert

Wystawa w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu eksponowana będzie 
od 18 kwietnia do 1 czerwca 2014 r.

Ideą wystawy jest ukazanie rozwoju form i konstrukcji podstawowych narzędzi ręcznych, takich jak noże, piły, siekiery, dłuta, młotki, wiertła, nożyce i szereg innych, od epoki kamienia po współczesność. Konfrontacja zabytków archeologicznych, reprezentujących wybrane grupy narzędzi  w kolejnych okresach chronologicznych, z ich obecnymi funkcjonalnymi odpowiednikami jest w wielu przypadkach niezwykle interesująca, a nawet zaskakująca.
Jako eksponaty wykorzystane zostały zabytki archeologiczne z obszaru Śląska, pochodzące głównie z bogatych zbiorów Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, obiekty etnograficzne udostępnione przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu oraz narzędzia ręczne powszechnie używane obecnie w gospodarstwach domowych. Ostateczną miarą postępu, jaki dokonał się na przestrzeni tysiącleci w każdej z rozpatrywanych grup przedmiotów, będą prezentowane na wystawie wyroby wiodących marek profesjonalnych narzędzi ręcznych i elektronarzędzi: STANLEY i  DeWALT.
W ramach wystawy poruszone zostały również zagadnienia wytwarzania narzędzi, a także sposobu ich używania, zwłaszcza w pradziejach. W tym celu zorganizowane zostały m.in. specjalne stanowiska do samodzielnej obróbki drewna, kości i skóry za pomocą narzędzi krzemiennych z użyciem technik rekonstruowanych na podstawie znalezisk archeologicznych.

 


Designed and supported by
ARS Group
loading