Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
do odwołania

Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
do odwołania

Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
do odwołania

Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
do odwołania

Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
do odwołania

Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
do odwołania

Wystawa jubileuszowa
zorganizowana z okazji
stulecia Związku Polskich Artystów Plastyków

Artystki (o)polskie

 15 lipca – 7 sierpnia 2011

 sala wystaw czasowych
Muzeum Śląska Opolskiego
Opole, Mały Rynek 7a (wejście od ul.Muzealnej)

wystawa ze zbiorów:
Muzeum Śląska Opolskiego
Muzeum w Raciborzu
Muzeum w Nysie
Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu
Opolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
oraz
Autorek

Wystawa Artystki (o)polskie ma za zadanie pokazać udział kobiet w tworzeniu i działalności opolskiego środowiska plastycznego. Po zakończeniu II wojny światowej, w wyniku postanowień jałtańskich, a co za tym idzie zmiany przynależności państwowej Opola, w mieście nastąpiła niemal całkowita wymiana ludności. Od podstaw zaczęły kształtować się polskie środowiska twórcze, w tym także plastyczne. Kobiety, choć były w nim od początku, stanowiły jednak wyraźną mniejszość i ? przeważnie ? wykazywały mniejszą aktywność. Wydaje się, że stan taki odzwierciedlał sytuację ogólnopolską.

Chronologiczny układ ekspozycji prowadzi widza od czasów tużpowojennych do okrzepnięcia opolskiego środowiska przed wyraźną cezurą stanu wojennego (sala I), poprzez wybitną indywidualność artystyczną Aloizy Zacharskiej-Marcolli, której obecność datuje się od lat 60. (sala II), aż do ostatniego dwudziestolecia, zamkniętego przedstawieniem najmłodszych reprezentantek opolskiej sztuki (sala III). Łącznie na ekspozycji zobaczyć będzie można prace ok. 60 opolskich artystek.

Wystawa, której kuratorką jest Joanna Filipczyk, to przede wszystkim próba ?określenia stanu wyjściowego?, na pewno ? przynajmniej w jakiejś części ? służy także ?przywróceniu zbiorowej pamięci?. Dlatego rozbudowano w niej okres najdawniejszy, jedynie szkicując czasy nam najbliższe. Niestety, przyznać bowiem należy rację Ewie Toniak, gdy pisze w katalogu Artystki polskie (Warszawa ? Bielsko 2011): ?wydaje się, że wspólną cechą polskich artystek jest znikanie?. Temu właśnie ?znikaniu? zapobiec ma prezentowana do 7 sierpnia 2011 r. w Muzeum Śląska Opolskiego ekspozycja.


Designed and supported by
ARS Group
loading