Tajemnica kamienicy przy ulicy Krawieckiej 13 w Opolu

ZWIEDZANIE WYSTAWY MOŻLIWE JEST
JEDYNIE POD OPIEK
Ą
PRACOWNIKA MUZEUM.

PROSIMY O ZGŁOSZENIE SIĘ W KASIE BILETOWEJ,
WEJŚCIE OD UL. MUZEALNEJ

wejście na wystawę
– Placyk muzealny przy Lamie

 

Doskonale zachowana, studnia czerpalna została zbudowana w XVII wieku. Odkryto ją podczas robót budowlanych prowadzonych w marcu 1966 roku. Jej górną krawędź odsłonięto na głębokości 2,10 m od poziomu ulicy, pod posadzką remontowanego budynku. Cembrowina, w górnej i środkowej części została wykonana z ciosanych kamieni granitowych, w dolnej zaś z sosnowych desek. Dno studni zostało wykute w skale marglowej. Całkowita głębokość studni wynosi 8,80 m, a jej średnica od 1,40 m do  0,97 m. W 1966 roku poziom lustra wody znajdował się na głębokości 3,65 m poniżej górnej krawędzi cembrowiny. Woda we wnętrzu studni była czysta, a jedynie w drewnianym szalunku odkryto kilka fragmentów nowożytnych naczyń.

Drewniana partia cembrowiny została wzniesiona w konstrukcji słupowo-ramowej, czyli składa się z czterech pionowo wbitych słupów, o które opierają się ułożone poziomo deski, w narożach połączone na styk. Pomiędzy słupami zostały umieszczone poprzeczne rozpórki, powstrzymujące je przed zawaleniem się pod naporem ścian wykopu. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Organizatorzy:

.


Designed and supported by
ARS Group
loading