Oferta kulturalna
- Luty 2020

Wystawa Od Insurekcji Kościuszkowskiej do III Powstania Śląskiego
Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny

Wystawa Przyrodnicza
Ptaki i ssaki siedlisk wodnych Śląska

Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny

Zapraszamy na nową ekspozycję: "Tajemnica kamienicy przy ulicy Krawieckiej 13 w Opolu"

ZWIEDZANIE WYSTAWY MOŻLIWE JEST JEDYNIE POD OPIEKĄ PRACOWNIKA MUZEUM.

ZAPRASZAMY DO GALERII MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PO REMONCIE

Po plebiscycie na Górnym Śląsku.

Polska i niemiecka mniejszość narodowa
w Prowincji Górnośląskiej i województwie śląskim
1922-1939

 

Wystawa ze zbiorów:

 • Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
 • Muzeum w Bielsku-Białej
 • Muzeum w Chorzowie
 • Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
 • Muzeum Historii Katowic
 • Muzeum w Rybniku
 • Muzeum w Tarnowskich Górach
 • Muzeum w Wodzisławiu Śląskim
 • Muzeum Miejskiego w Zabrzu
 • Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego

Organizatorzy:

 • Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
 • Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibami w Gliwicach i w Opolu

Patronat honorowy:

 • Józef Sebesta
  Marszałek Województwa Opolskiego
 • Ryszard Zembaczyński
  Prezydent Miasta Opola
 • Profesor Stanisław Nicieja
  Rektor Uniwersytetu Opolskiego

Partner w projekcie:

 • Oddział IPN w Katowicach

Patronat medialny:

 • ?Nowa Trybuna Opolska?
 • Radio ?Opole?
 • Opolska „Gazeta Wyborcza”

Współfinansowanie projektu:

 • Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu

 

O wystawie:

Na wystawie zaprezentowane zostaną w większości zbiory opolskiego muzeum reprezentatywne dla tematu ekspozycji. Stanowią je różnego rodzaju dokumenty, fotografie, listy, wydawnictwa i drobne druki propagandowe, prasa śląska, odznaki i medale pamiątkowe, sztandary i inne przedmioty, jak również eksponaty unikatowe: jedyny zachowany egzemplarz ?Leksykonu Polactwa w Niemczech? (uratowany przed konfiskatą Gestapo i przechowany podczas wojny przez drukarza ?Nowin? Franciszka Trzecioka), sztandar Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech (ocalony przed zniszczeniem podczas wojny przez 16-letniego Edmunda Gadzińskiego, syna dyrektora Spółdzielczego Banku Polskiego w Opolu) oraz oryginalny album pięciu płyt z nagraniem fragmentów Kongresu Związku Polaków w Niemczech w Berlinie 6 marca 1938 r. (wojnę przetrwały tylko dwa egzemplarze tego albumu).

Na wystawie znajdzie się wiele interesujących fotografii tematycznie związanych z działalnością polskich organizacji i stowarzyszeń w Prowincji Górnośląskiej. Wszystkie wspomniane eksponaty od blisko dwudziestu lat nie były prezentowane publicznie.

Szereg interesujących materiałów dotyczących mniejszości niemieckiej zamieszkującej przed II wojną światową województwo śląskie pozyskano z dziewięciu górnośląskich muzeów. Ich poszukiwaniami zajął się ,,Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej” z siedzibą w Gliwicach i Opolu.

Jak dotąd w muzeach województwa śląskiego nie było wystawy poświęconej wyłącznie mniejszości niemieckiej. Na fakt ten rzutował m.in. słaby stan zachowania eksponatów dotyczących tej społeczności w zbiorach lokalnych muzeów. Na wystawie w Muzeum Śląska Opolskiego zaprezentowane zostaną m.in. cenne eksponaty dokumentujące życie kulturalne mniejszości: dzieła niemieckich malarzy z przedwojennego województwa śląskiego, dokumentacja aktywności oświatowej (świadectwa szkolne z ,,minderhajtek”), ulotki wyborcze i legitymacje partyjne oraz związkowe, egzemplarze głównych tytułów prasowych mniejszości (np. ?Kattowitzer Zeitung”), medale i znaczki sportowe, ulotki reklamowe niemieckich firm, plakaty Niemieckiej Gminy Teatralnej, ponadto fotografie czołowych działaczy i przedstawicieli mniejszości, zdjęcia obiektów należących do organizacji niemieckich itp.

13 lutego – 20 maja 2013 roku
sale Muzeum Śląska Opolskiego
wejście od ulicy Muzealnej


Designed and supported by
ARS Group
loading