Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
do odwołania

Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
do odwołania

Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
do odwołania

Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
do odwołania

Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
do odwołania

Muzeum nieczynne
dla zwiedzających
do odwołania

Po plebiscycie na Górnym Śląsku.

Polska i niemiecka mniejszość narodowa
w Prowincji Górnośląskiej i województwie śląskim
1922-1939

 

Wystawa ze zbiorów:

 • Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
 • Muzeum w Bielsku-Białej
 • Muzeum w Chorzowie
 • Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
 • Muzeum Historii Katowic
 • Muzeum w Rybniku
 • Muzeum w Tarnowskich Górach
 • Muzeum w Wodzisławiu Śląskim
 • Muzeum Miejskiego w Zabrzu
 • Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego

Organizatorzy:

 • Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
 • Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibami w Gliwicach i w Opolu

Patronat honorowy:

 • Józef Sebesta
  Marszałek Województwa Opolskiego
 • Ryszard Zembaczyński
  Prezydent Miasta Opola
 • Profesor Stanisław Nicieja
  Rektor Uniwersytetu Opolskiego

Partner w projekcie:

 • Oddział IPN w Katowicach

Patronat medialny:

 • ?Nowa Trybuna Opolska?
 • Radio ?Opole?
 • Opolska „Gazeta Wyborcza”

Współfinansowanie projektu:

 • Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu

 

O wystawie:

Na wystawie zaprezentowane zostaną w większości zbiory opolskiego muzeum reprezentatywne dla tematu ekspozycji. Stanowią je różnego rodzaju dokumenty, fotografie, listy, wydawnictwa i drobne druki propagandowe, prasa śląska, odznaki i medale pamiątkowe, sztandary i inne przedmioty, jak również eksponaty unikatowe: jedyny zachowany egzemplarz ?Leksykonu Polactwa w Niemczech? (uratowany przed konfiskatą Gestapo i przechowany podczas wojny przez drukarza ?Nowin? Franciszka Trzecioka), sztandar Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech (ocalony przed zniszczeniem podczas wojny przez 16-letniego Edmunda Gadzińskiego, syna dyrektora Spółdzielczego Banku Polskiego w Opolu) oraz oryginalny album pięciu płyt z nagraniem fragmentów Kongresu Związku Polaków w Niemczech w Berlinie 6 marca 1938 r. (wojnę przetrwały tylko dwa egzemplarze tego albumu).

Na wystawie znajdzie się wiele interesujących fotografii tematycznie związanych z działalnością polskich organizacji i stowarzyszeń w Prowincji Górnośląskiej. Wszystkie wspomniane eksponaty od blisko dwudziestu lat nie były prezentowane publicznie.

Szereg interesujących materiałów dotyczących mniejszości niemieckiej zamieszkującej przed II wojną światową województwo śląskie pozyskano z dziewięciu górnośląskich muzeów. Ich poszukiwaniami zajął się ,,Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej” z siedzibą w Gliwicach i Opolu.

Jak dotąd w muzeach województwa śląskiego nie było wystawy poświęconej wyłącznie mniejszości niemieckiej. Na fakt ten rzutował m.in. słaby stan zachowania eksponatów dotyczących tej społeczności w zbiorach lokalnych muzeów. Na wystawie w Muzeum Śląska Opolskiego zaprezentowane zostaną m.in. cenne eksponaty dokumentujące życie kulturalne mniejszości: dzieła niemieckich malarzy z przedwojennego województwa śląskiego, dokumentacja aktywności oświatowej (świadectwa szkolne z ,,minderhajtek”), ulotki wyborcze i legitymacje partyjne oraz związkowe, egzemplarze głównych tytułów prasowych mniejszości (np. ?Kattowitzer Zeitung”), medale i znaczki sportowe, ulotki reklamowe niemieckich firm, plakaty Niemieckiej Gminy Teatralnej, ponadto fotografie czołowych działaczy i przedstawicieli mniejszości, zdjęcia obiektów należących do organizacji niemieckich itp.

13 lutego – 20 maja 2013 roku
sale Muzeum Śląska Opolskiego
wejście od ulicy Muzealnej


Designed and supported by
ARS Group
loading