Eksponat miesiąca – luty

.

Ratusz i Zamek Piastowski w Opolu z XIX-wiecznej książki czeskiej.

Prezentujemy dzisiaj dwie mniej znane grafiki przedstawiające opolski ratusz i Zamek Piastowski. Pochodzą z czeskiego wydawnictwa z końca XIX wieku autorstwa Frantiśka Slámy Vlastenecké putováni po Slezsku: obrazy národopisné, historické a kulturní z rakouského a pruského Slezska, wyd. J. Otto, Praga 1886 (Frantiśek Sláma był znanym regionalistą śląskim, pisarzem i politykiem).  Pochodzące z książki grafiki to drzeworyty sztorcowe kolorowane, oba podklejone sztywnym papierem. Pod widokiem ratusza znajduje się podpis: Radnice w Opoli., pod widokiem Zamku Piastowskiego: Puzůstatky zámku opolského. W dolnej części obu grafik znajdują się sygnatury, niestety nieczytelne.

Ratusz opolski przedstawiony jest w wersji sprzed 1864 roku (przed budową znanej wszystkim nowej wieży). Ta pochodząca z 1 połowy XIX wieku wersja ratusza znalazła pełne uznanie sławnego pruskiego architekta Karla Friedricha Schinkla, który zresztą osobiście udzielał swoich rad w końcowej fazie prac budowlanych. Na grafice obiekt ukazany został od strony wschodniej. Zamek Piastowski ukazany został w wersji sprzed 1880 roku, takiej jaką widzimy na najstarszej fotografii wykonanej od strony Młynówki około 1870 roku lub na rysunku Teodora Blätterbauera (najbardziej charakterystycznym elementem zamku jest tutaj pozbawiona hełmu wieża). W tym przypadku również widzimy budowlę od strony wschodniej.

Obie grafiki zakupione zostały do zbiorów muzealnych w końcu 2013 r. Wymiary widoku  z ratuszem wynoszą 73 mm x  105 mm, zaś widoku  z Zamkiem Piastowskim 122 mm x 100 mm. Obie grafiki znajdują się w bardzo dobrym stanie zachowania. Numery inwentarzowe obiektów: MŚO-H-5835, MŚO-H-5836

 

opracował Witold Garbal.